Delegacija CBK-a boravila je u zvanicnoj poseti Turskoj

26/07/2010

Od 19 do 21 jula 2010, delegacija Centralne Banke Republike Kosova (CBK)  u sastavu od: g.Nexhat Kryeziu – Zamenik guvernera, gdj. Suzana Dërvari - Direktor Direkcije za licenciranje i metodologije, kao i g. Merdian Kukleci – Direktor Direkcije za nadzor banaka, boravili su u zvaničnoj poseti Turskoj.  Delegacija CBK  posetila je Agenciju nadzora i regulisanja  – BRSA, Centralnu banku Turske, Udruženje banaka, Bord za tržiṡte kapitala i TEB Banku.  Svrha posete bila je proṡirenje medjusobne saradnje i razmena iskustava izmedju institucija Turske i CBK.
Poseta ostvarena u BRSA  je deo memoranduma razumevanja potpisana izmedju CBK i BRSA gde je posebna pažnja, tokom ove posete posvećena razmeni nadzornih i regulativnih informacija o toku TEB Banke koja operira u Turskoj i na Kosovu.
Na kraju posete, sve pomenute institucije, su izrazile spremnost da na Kosovu prenesu iskustva Turske preko pružanja obuke i drugih oblika podrṡke koje se bave finansijskim sistemom.