Dekretohet emërimi i Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

10/05/2011


Duke u bazuar në vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës të mbledhjes plenare të datës 22 prill 2011 ,Presidentja e Republikës së Kosovës, konform dispozitave kushtetuese, dekretoi emërimin e z.Gani Gërguri për Guvernator të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës me mandat deri më 26 mars 2013. Ky dekret ka hy në fuqi më 06 maj 2011.

Biografia e shkurtër e z.Gërguri.