Danas počinje koriščenje IBAN na Kosovu

02/02/2015

Počevši od 2 februara 2015, brojevi bankovnih računa na Kosovu imaju format IBAN (Međunarodni broj bankovnih računa ).  Relevantna banka Format IBAN definiše svaki račun  svojih klijenata, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 13616. 

Upotreba IBAN na Kosovu je regulisano od CBK Pravilnikom o sistemu standard brojeva bankovnih računa.  Format IBAN bankovnih računa se sastoji maksimalno  od dvadeset  (20) znakova.  Četiri (4) prvih znakova su isti za sve bankovne račune XK05, predstavljajući jedinstveno način  identifikacije države u formatu IBAN i kontrole ispravnosti formata IBAN, dok šesnaest (16) ostalih znakova predstavljaju broj bankovnog računa klijenta u lokalnom formatu.  Za ilustraciju , format IBAN bankovnog računa brojem u zemlji je 1212 0123 4567 8906  XK05 1212 0123 4567 8906.

Osnovna svrha upotrebe IBAN formata je smanjenje rizika od grešaka u transkripciji brojeva bankovnih računa, definisanjem strukturno i aritmetički .  IBAN format će olakšati međunarodna plaćanja na Kosovu, omogućavajući stranim bankama jasniju identifikaciju i proveru tačnosti  bankovnih računa na Kosovu.  Takođe , upotreba IBAN formata će ojačati međunarodnu reputaciju banke naše zemlje, i predstavlja važan korak ka evropskoj integraciji u oblasti plaćanja.

U zvaničnom registru IBAN, Kosovo je na listi zajedno sa drugim svetskim zemljama koje koriste IBAN u skladu sa ISO 13616 (www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf).  Dodatne informacije o korišćenju IBAN na Kosovu mogu se dobiti i u odgovarajućem pravilniku CBK (www.bqkkos.org/repository/docs/korniza_ligjore/shqip/Sistemi%20i%20Numrave%20Standard%20te%20Llogarive%20Bankare.pdf).  U suprotnom za svako konkretno pojašnjenje u vezi IBAN formata njihovih računa , i sami klijenti domaćih banaka mogu se obratiti svojim bankama.