Certifikacija novih aktuara od FNO

11/04/2017

Zamenik guvernera za Finansijski nadzor CBK g. Fehmi Mehmeti 6 aprila 2017 učestvovao u ceremoniji organizovanoj od strane Finansijskog nadzornog organa Albanije (FNO) u vezi certifikacije novih aktuara, koji su završili dugoročni program stručnog osposobljavanja za aktuare.

Nastavni plan i program ove obuke bio je u skladu sa Međunarodnim programom udruženja aktuara (IAA) i bio zasnovan na najboljim praksama Instituta i Fakulteta aktuara u Londonu . Program licenciranja aktura sadrži 14 modula, kao: aktuarske modele ; procene imovine ; podatci iz finansijskih sistema; principe i prakse osiguranja života i ne života; upravljanje rizikom ; aktuarska upravljanja osiguranja i penzija, i t.d. Na kraju programa , svaki učesnik predstavio tematski diplomski rad , primenom aktuarske tehnike i metodologjie , naučene tokom obuke i njihove veze sa praktičnom situacijom tržišta osiguranja.

Tokom ceremonije certifikacije, zamenik guvernera Mehmeti je održao govor (govor zamenika guvernera Mehmeti), pri čemu je zahvalio predstavnike FNO na saradnji i čestitao aktuare za uspešan završetak programa za certifikaciju aktuara.

 

Među certifikovanih bio je i g. Shpetim Mehmeti iz CBK , koji je uspešno završio program . S obzirom na ćinjenicu da na kosovskom tržištu ne postoji dovoljan broj aktuara, kao nedostatka aktuara u CBK, učešće i uspešan završetak ovog programa za g. Shpëtim Mehmeti je bio veoma važan za CBK , u cilju razvoja i nadzora tržišta osiguranja.