CEREMONIA E HAPJES ZYRTARE TË AKTIVITETEVE TË TEB SH.A. NË KOSOVË