Centralna Banka uručila sertifikate za uspešne studente koji su pohađali Program prakse u CBK

05/11/2015

Centralna Banka Republike Kosova u nastavku Programa prakse za studente , omogućila je ove godine praćenje prakse za uspešne studente univerziteta i koleža na Kosovu u CBK .
Po završetku stručne prakse na svečanosti , guverner Hamza u prisustvu rukovodilaca CBK uručio je sertifikate za sve studente koji su uspešno pratili program prakse. Guverner CBK g. Bedri Hamza istakao svoju posvećenost i studentima tokom programa u CBK . Guverner govoreći o ulozi i mogućnosti da studenti pohađaju praksu u CBK , istakao da je ovaj program odlična prilika koja će doprineti povećanju znanja i oblikovanja u njihov profesionalni razvoj . On je takođe ohrabrio studente da nakon diplomiranja prisustvuju takmičenju /prate konkurse /u CBK i zašto ne neko od njih bude deo CBK.
Program prakse za studente koji nudi CBK omogućava vezu između teorijskih znanja stečenih tokom studija i praktičan rad u nezavisnim javnim institucijama. Ovaj program traje četiri nedelja i ne na bilo koji način ne implicira neki formalni radni odnos sa CBK.
Tokom prakse izabrani studenti raspoređuju se u određenim organizacionim jedinicama CBK i rade po instrukcijama supervizora određenih jedinica . CBK podstiče studente da apliciraju za studenski program prakse u CBK.