Centralna banka Republike Kosovo učestvovala je u Programu protiv falsifikovanih novčanica i kovanog novca evra

22/09/2023

Centralna banka Republike Kosovo učestvovala je u programu obuke za institucije Republike Kosovo koje se bave borbom protiv falsifikovanog novca sa posebnim akcentom na evro novčanice i kovani novac, koji je 20. i 21. septembra 2023. godine organizovala Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u partnerstvu sa Evropskim tehničkim i naučnim centrom (ETSC) u okviru Kancelarije za ekonomske i finansijske poslove Evropske komisije (ECFIN), Evropskom centralnom bankom (ECB) ) i Evropskim centrom za finansijski i ekonomski kriminal (EFECC) u okviru EUROPOL-a.

U ovoj tehničkoj obuci, pored Centralne banke Republike Kosovo, učestvovali su i predstavnici osoblja skoro svih institucija koje se bave borbom protiv falsifikovanog novca u Republici Kosovo, kao što su Policija Kosova, Kosovska agencija za forenziku, Carina Kosova, i Finansijska obaveštajna jedinica.

Tokom ovog dvodnevnog programa, stručnjaci pomenutih međunarodnih institucija predstavili su bezbedonosne karakteristike evro novčanica i kovanica, kao i aspekte borbe protiv falsifikovanog novca, uključujući principe međunarodne policijske saradnje i istražne tehnike u borbi protiv falsifikovanja i distribucije falsifikovanog novca, falsifikovanog u evrozoni i u drugim zemljama.

Glavni cilj obuke je bio stvaranje bliskih veza između lokalnih institucija i institucija Evropske unije kako bi se bolje borili protiv finansijskih gubitaka i ekonomskih zločina koji utiču na ekonomiju Republike Kosovo.

Centralna banka Republike Kosovo ostaje duboko posvećena podršci svim aktivnostima i borbi protiv falsifikovanog novca, kao i poziva na povećan oprez u verifikaciji gotovine, smanjenje njene upotrebe favorizovanjem elektronskih instrumenata plaćanja.