Centralna banka Republike Kosovo raspisuje konkurs za najbolji video snimak pod nazivom: „Čuvajte svoj novac, osigurajte svoju budućnost ”

22/03/2024

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) raspisuje konkurs za učenike X-XII razreda srednjih škola na Kosovu da naprave video snimke o svom konceptu o: Bezbednom upravljanju novcem, kako da se čuvaju potencijalnih rizika prilikom kupovine na mreži, kako paziti na rizike koji mogu uključivati finansijsku prevaru, uključujući krađu identiteta, prevaru pri kupovini na mreži i rizike u vezi sa privatnošću podataka.

Svrha video snimka je da prenese poruku - zaštitite se informisanjem kako biste izbegli da postanete plen finansijskih prevara zbog ograničenog znanja.

Svrha ovog konkursa je razvijanje znanja i podsticanje učenika da razviju razumevanje važnosti informisanosti o rizicima i finansijskim prevarama prilikom pristupa internetu.

Pristigle video snimke ocenjivaće komisija koja će biti formirana da izabere 3 najbolja video snimka.

Nagrade za pobedničke video snimke biće:

Prva nagrada 300 €,

Druga nagrada 200 €,

Treća nagrada 150 €.

Pravila prijema:

1. Video snimak može biti pojedinačni ili grupni.

2. Video snimak treba da bude originalno kreativno delo i da jasno prenosi poruku teme.

3. Video snimak može biti na albanskom ili srpskom jeziku.

4. Video snimak treba da ima adekvatan sadržaj i strukturu za temu, da bude originalno delo i da ne bude kopirano.

5. Video snimak ne sme biti duži od 2 minuta.

6. Zainteresovani učenici se mogu prijaviti dostavom svojih video snimaka na e-mail:  edukimi@bqk-kos.org ili putem https://wetranfer.com. Radovi se mogu poslati i u fizičkom obliku, na CD-u na dole navedenu adresu:

Za: Odeljenje za odnose sa javnošću i finansijsku edukaciju

Centralna banka Republike Kosovo

Odeljenje za spoljne poslove

Ulica Garibaldi br. 33, 10000, Priština.

7. Ne zaboravite da napišete svoje ime, prezime, naziv vaše škole, razred, br. telefona, br. telefona roditelja i vašu e-poštu.

Pobednički video snimci biće u vlasništvu CBK-a i biće korišćeni kao obrazovni materijal. Nakon završenih procedura za izbor najboljih video snimaka, biće kontaktirani samo učenici pobednici.

Poslednji rok za podnošenje je: 10. maj 2024. godine

Mnogo uspeha!