Centralna Banka Republike Kosova ohrabruje komercijalne banke da nastave da podrzavaju privredu Kosova

29/06/2010

Pod vodstvom Guvernera  Rexhepi i njegovih saradnika , u okviru redovnih sastanaka odrzan je sastanak sa udruzenjem i predstavnicima banaka koje operiraju na Kosovu a koji su pod nadzorom CBK.
Na ovom sastanku Guverner Centralne Banke Republike Kosova informisao banke o napredku u preradi pravnog okvira ,zakona o CBK, Zakona o komercijalnim bankama (za licenciranje,regulisanje, i nadzor banaka ), Zakona o osiguranju depozita i druge promene koje se ocekuju da se kompletisu u pravni okvir (tretiranje zahteva likvidnosti, koriscenje rezervi likvidnosti i t.d.). Guverner je istakao na kljucne promene koje se ocekuju u pravnom okviru, za banke i njihovu procenu kao strana sa interesom. Sto se tice Zakona o komercijalnim bankama , predstavnici banaka su upoznati sa ciljevima koje CBK ocekuje u ukljucivanju u ovom zakonu, kao;
• Adaptacija relevantnih zakonskih pravila Evropske unije u novom zakonu o bankama ,
• Pakovanje u jednom zakonu za kreditne institucije – banke i nebankarskih kreditnih institucija ( (mikrofinansijske institucije, agjencije za transfer novca, menjacnice, i t.d.), iz tehnicki razloga za brzu obradu,
• Uspostavljanje kvalitetnih uslova za upravljanje institucija, standarde i nove prakse promovisane od raznih medjunarodnih finansijskih institucija (Bazel komitet za nadzor banaka, Medjunarodni Monetarni Fond, Svetska banka , Preporuke od( G8), ocuvanje postojece strukture  dva borda) –u odnosu na alternativni  ’jedinstveni bord ’
• Obogacenje zakona sa drugim alternativama resavanju problema sa bankama i adresiranje problema u bankama ( upravljanje kao privremena faza u oporavljanju institucija),
• Finansijsko izvestavanje, vise izrazana izmedju filijala banaka i ekspozitura banaka,
• Rafinisanje zahteva za licenciranje, prema politike CBK u razmatranje aplikacije – odredjivanje prioriteta/ocekivanje od CBK za dodavanje vrednosti u konkurentnom trzistu,
• Izrazenija diferencijacija zahteva za kapital, (placeni kapital , kapital osnovan na rizik),
• Povecanje zahteva za upravljanje rizika’, delegiranje od Borda Komiteta i t.d.
• Ojacane mere, prosirenje alternativa i opcija za intervenciju i t.d.
Zamenik guvernera razjasnioje na detalje pitanja /zahteve CBK za ugradu u zakon. Predstavnici banaka su informisani da ce nastaviti sa transparentnim pristupom u svim promenama u pravnom  okviru i u banklama i drugim ne bankarskim institucijama i imace priliku da se upoznaju sa nacrt zakona i komentarisu njegove odredbe za dalju raspravu.
Predstavnici banaka su upoznati i o napredku banaka i napredku u zakon o osiguranju depozita odobrenje u principu od vlade i dalji postupak u parlament. Nove publikacije od Bazel komiteta za Nadzor banaka koristene su kao referencija za paznju banaka , poslednja publikacija za standarde u upravljanju likuidinosti, promene na  kapitau – radovi u toku od Bazel komiteta koje se ocekuju da se publikuju.
Od banaka je trazeno da ocene proces povratka depozita PTK/MEF-a pod slozenim uslovima od diskusija .  Predstavnici  banaka su ocenili da se proces razvija normalno , sa sredstvima koja su u raspolaganju u bankovnim racunima, visak sredstava rezervi u CBK, kao i razne scenarije razmatra u kreditnim linijama ugovorene sa razlicitim finansijskim institucijama.
Guverner je ohrabrio banke da nastave sa procesom kreditiranja za podrsku biznisa i i privredu u opste uporedo sa upravljanje odgovorajucim rizikom i pravilno upravljanje institucija.  Predstavnici banaka predstavili su svoju strategiju kontinuiteta rasta i sirenja finansijske aktivnosti.
Predstavnici banaka su informisani da CBK razmatra predlog od udruzenja za osnivanje lokalne stope reference interesa.
Sa sastanka je zakljuceno da se nastavi ovaj nivo rasprave , da se na vreme zainteresovane strane informisu i da svak a aplikacija koja zahteva paznju artikulise i sa Udruzenjem banaka.