Centralna banka Republike Kosova obeležava Međunarodnu nedelju novca

Na Kosovu je obeležena “Međunarodna nedelju novca”, aktivnost koja se odvija širom sveta. Centralna banka Republike Kosova, kao deo Međunarodne organizacije za decu i omladinu i u unutar svojih edukativnih finansijskih aktivnosti označila početak ove nedelje za decu nižeg stepena, odnosno u osnovnoj školi “Ismail Qemali” i“ Hasan Prishtina” u Prištini.Prisutan u događaju bio je guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza, koji se obratio deci sa govorom , gde je glavna poruka bila pravilna upotrebe novca. Deca su nakon toga radila u grupama u kojima svaki od njih širio ideje i znanja o novcu i štednji.

Osnovna svrha obeležavanja ove nedelje je osnaživanje novih generacija , da budu odgovorni i građani ekonomskog  znanja.Ove aktivnosti će se nastaviti u budućnosti radi angažovanja dece i omladine da nauće kako funksioniše novac , uključujući štednju , upravljanja novcem , zapošljavanje , biti preduzetnik , banke i t.d.
Uz pravu podršku u obrazovanju novih generacija ćemo omogućiti uspostavljanje finansijskog znanja u cilju stvaranja boljeg života za njih.