Centralna banka Republike Kosova lansira Program Finansijske Edukacije

05/10/2017

 Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Child & Youth Finance International (CYFI), Europian Fund for Southeast Europe (EFSE) i Udruženje banaka Kosova (UBK), održala je danas treći sastanak Regionalne radne grupe za finansijsku edukaciju omladine i finansijske inkluzije za jugoistočnu Evropu. Na sastanku su predstavljeni događaji u oblasti finansijske edukacije, finansijske inkluzije i zaštita potrošaća iz svih zemalja učesnica , kao što su Turska , Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Makedonija, Albanija i Crna Gora.
Danačnji događaj otvorila je g-đa Shkëndije Himaj, koordinator za opšte poslove Centralne banke Republike Kosova, gde je govorila o kritičnom značaju finansijske edukacije. “Jedan od strateški ciljeva CBK-a je promovisanje zdravog razvoja finansijskog sistema u Republici Kosova i dalje razvijane funkcije finansijske edukacije, kako bi se stvorila zdrava finansijska kultura koja pomaže svim zainteresovanim stranama za donošenje pravih odluka na osnovu dovoljnog znanja. Ovo znanje se može dobiti samo kroz adekvatno finansijsko obrazovanje , što dovodi do transformacije stečenog finansijskog znanja u finansijsko ponašanje.
Ovo će biti optimalna stvarnost koju svi danas prisutni težimo ”. Ona je dalje otkrila tri glavne dimenzije u finkciji finansijske edukacije, i to na funkciju finansijske stabilnosti , zaštite potrošača i finansijskog uključivanja. Ove tri dimenzije pokazuju kritičnu ulogu finansijske edukacije jer sve počinje i završava se finansijskom edukacijom. G-đa Himaj zatim je naglasila potrebu da se poveća pažnja na dimenziju ubrzanog tehnološkog razvoja, naročito u virtuelnom svetu pružanja finansijskih proizvoda i usluga. Dalje, ona je lansirala Program finansijske edukacije koji je CBK institucionalizovao uz podršku EFSE u cilju suočavanja gore navedenih izazova. Govor g-đe Shkendije Himaj-Koordinator za Opšte Funkcije Centralne banke Republike Kosova.
Dok je Venera Hoxha iz Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu , rekla da finansijska edukacija nije razvijena uporedo sa nedavnim razvojem koje su se dogodile u bankarskom sektoru. “Finansijska edukacija nije razvijena zajedno sa razvojem finansijskog sektora. Ne treba zanemariti inicijative koje je preduzela Centralna banka , Udruženje banaka Kosova . Mislimo da obrazovani finansijski klijent može da donosi pametne i odgovarajuće odluke za povećanje blagostanja i uticaj na ekonomski razvoj”.
Kasnije, Besnik Kada,direktor Departmana za spoljne odnose u CBK, objasnio inicijative koje su preduzete u prošlosti za finansijsku edukaciju i koji su ciljevi u buduće. Finansijska edukacija kao cilj Centralne banke Kosova je da promoviše i održava stabilan finansijski sistem. Dok Petrit Balija direktor Udruženja banaka rekao da : "Počeli smo od nule sa malo iskustva, ali smo uspeli da uradimo više u ovom kratkom vremenu. Sada i CBK je preuzeo glavnu ulogu i akteri su podržavajući stoga zahvaljujem CBK za organizovanje , EFSE za podršku i naravno komercijalne banke". Zatim izražavajući zahvalnost za takvu organizaciju Centralne banke Kosova, Karina Avatkan predstavnica CIFI, pozdravila je učesnike a zatim elaborirala razvoj događaja o finansijskom obrazovanju i mogućnostima za podizanje znanja u ovoj oblasti. Regionalna radna grupa služi kao prilika za razmenu najboljih praksi , razmenu iskustva , identifikovanje mogućnosti tehničke pomoći za podršku razvoju i implementaciji akcionih planova u oblasti finansijske edukacije, finansijskog uključivanja i zaštite potrošača . Do juna 2017 godine, više od 24 vladinih institucija od 10 zemalja u regionu su članovi Radne grupe.