Centralna banka Republike Kosova donela odluku da smanji takse graničnog osiguranja od autoodgovornosti

18/06/2015

Centralna banka Republike Kosova , 18 juna  2015, donela odluku da  smanji  takse graničnog osiguranja  od autoodgovornosti.
Smanjenje takse graničnog osiguranja od autoodgovornosti  će se odnositi  za sve kategorije motornih vozila .  Tarife za kategoriju  “autovozila”, koji uglavnog  utiču na naše sunarodnike koji žive u dijaspori , biće:
· Popusti od 50% za polise graničnog osiguranja u trajanju od  15 dana , koja će danas koštati 15 evra.
· Popusti od  51% za polise graničnog osiguranja u trajanju od 1 meseca, koja će sada koštati 20 evra.
·Popusti od  49% za polise graničnog osiguranja u trajanju od 2 meseca, koja će sada koštati  35 evra.
Dakle prosek sniženja tarifa graničnog  osiguranja od autoodgovornosti za kategoriju  “autovozila” period  boravka u Republici Kosovame  u trajanju od 15 dana do 2 meseca  je 50%.
Primena  novih  tarifa stupa na snagu 1 jula  2015 godine.

Centralna banka Republike Kosova