Centralna Banka Republike Kosova (CBK) i USAID potpisali Sporazum o grantu u vrednosti od $ 6.5 miliona za kapitalizaciju Kosovskog fonda za kreditnu garanciju (FKGK)

27/04/2016

Danas , guverner Centralne banke Republike Kosova, g. Bedri Hamza i šef Misije USAID-a. James Hope potpisali su sporazum za obezbeđenje granta u vrednosti od $ 6.5 miliona koji će se koristiti od strane CBK za kapitalizacije kosovskog fonda za kreditnu garanciju (FKGK). Ovaj grant obezbeđuje FKGK- potrebna finansijska sredstva da počne da izdaje kreditne garancije za finansijske institucije, pod nadzorom Centralne banke Kosova. 

Osnivanje KGCF je omogućeno zahvaljujući zajedničkim naporima Vlade Kosova i USAID-a uz podršku Centralne banke Republike Kosova. Cilj FKGK je povećanje pristupa u finansijama za manja i srednja preduzeća- rezultirajući na povećanje lokalne proizvodnje, otvaranje novih mesta, kao i proširenje i produbljene finansijskog posredovanja.

Guverner Hamza je izrazio zahvalnost za sav posao koji USAID i ekipa i Programa za osnaživanje kreditne podrške posvetili stvaranju pravnog i institucionalnog okvira za funkcionisanje FKGK. On je takođe naglasio da FKGK-obeležava važan razvoj u pravcu daljeg posredovanja i proširenja finansijskog sektora na Kosovu. Ovaj novi razvoj će pomoći kanalizaciju bankarske likvidnosti u razvoj privatnog sektora i ubrzanje ekonomskog rasta na Kosovu. Centralna banka Republike Kosova ostaje posvećena podršci funkcionisanja FKGK-kako je propisana zakonom.
S druge strane, g. šef Misije USAID-a zahvalio guvernera za kontinuiranu podršku CBK za transformaciju ovog projekta u jednoj instituciji posvećen isključivo finansijski - FKGK. G. Hope je istakao kritičnu važnost koju ima pristup u finansija za razvoj privatnog sektora na Kosovu i ulogu finansijskih institucija u olakšanju potrebnih iznosa i vrstu finansija za koje imaju potrebu NVM kao u kratkoročnom kapitalu za rad tako i u dugoročna ulaganja . Bez odgovarajućeg finansiranja , ne može da se razvijaju preduzeća, preduzetnici, poljoprivrednici, itd. kao i ne može se povećati izvoz i zapošljavanje većeg broja ljudi.
Potpisivanje sporazuma o grantu označava važnu tačku na dalje jačanje saradnje između dve institucije. Dok USAID i dalje ostaje snažna podrška mnogih razvojnih projekata na Kosovu, obe dve institucije ostaju posvećene da nastave svoje inicijative za saradnju i projekte koje doprinose ekonomskom rastu i razvoju Kosova.