Centralna banka na godišnjoj konferenciji za novinare dodelila nagradu za mlade ekonomiste

29/12/2015

Centralna banka Republike Kosova je uspela da uspešno ostvari svoje pravne ciljeve obezbedi finansijski stabilan sistem i povoljan trend razvoja , koja je nastavila da bude jedan od glavnih pristalica ekonomskog razvoja , rekao je guverner Bedri Hamza na poslednjoj konferenciji sa predstavnicima medija održanoj danas u CBK. Prema njegovim rečima bankarski sektor tokom 2015 dodatno ojačao indekse postojanosti.
Takođe je rečno da stopa nekvalitetnih kredita koja je već bila na veoma niskom nivou , u 2015 obeležila dalji pad. Stopa nekvalitetnih kredita u novembru 2015 smanjena na 6.5 odsto u poređenju sa 8.5 odsto koliko je bila u novembru 2014.
Ova stopa nekvalitetnih kredita predstavlja najniži nivo registrovan od juna 2012 i nastavlja da održi Kosovo kao zemlju sa najnižom stopom nekvalitetnih kredita u region rekao je guverner i dodao da pored bankarskog sektora sa pojačanom aktivnošću su karakterisani i drugi sektori komponenti finansijskog sistema: kao što su penzioni sektor , sredstva sektora osiguranja, takođe su obeležili rast kao i mikrofinansijski sektor tokom 2015 karakterizovan i proširenjem delatnosti.
Govoreći o makroekonomskih performansi privrede zemlje, 2015 karakteriše se ubrzanim tempom rasta, nastalog uglavnom povećane domaće tražnje. Godišnja stopa rasta u 2015 se očekuje da dostigne oko 3.5 odsto rekao je u svom obraćanju medijama guverner Bedri Hamza , dodajući da je povećanje bankarskih zajmova i doznaka imao značajan uticaj na rast raspoloživog dohodaka građana i samim tim , rast privatne potrošnje.
Važan doprinos ekonomskom rastu dali su strane direktne investicije koje bazirajući se na podatke do oktobra , strane direktne investicije su povećane u odnosu na prethodnu godinu . “U poređenju sa potrebama gde ima Kosovo ima i u poređenju sa zemljama regiona , Kosovo treba da ima više direktnih stranih investicija. Ali do trenutka kada mi imamo naše podatke a što se tiče stranih direktnih investicija su preko 300 miliona evra a koliko treba da budu do kraja godine ostaje da se vidi “ rekao je guverner Hamza.
Dok u nastavku guverner je naglasio da je u CBK već je postala tradicija dodela nagrade za mlade ekonomiste , aktivnost koja ima za cilj da podstakne istraživačke aktivnosti u oblasti ekonomije između mladih istraživača. Što se tiče primljenih aplikacija ocenio je broj i kvalitet radova podneti i od strane kandidata za ovu nagradu , ali se nadamo da će se u narednim godinama dodatno povećati konkurencija za ove nagrade.


Guverner je kasnije dodelio nagrade za Mlade ekonomiste . Prvo mesto je dodeljeno autoru Shkumbin Maksutaj radom “ Makroekonomske determinante bankarskog kreditnog rizika: Slučaj Albanije”.
Drugo mesto dodeljeno je autoru Ylberina Hysaj – Arifi radom pod nazivom “Sistemi rada sa visoki performansi , korišćenje i uticaj na finansijske institucije u zemljama u razvoju” dok treće mesto autoru Petrit Dërgutit, Besart Asllanit i Flamur Asllanit radom “Finansijska edukacija – slučaj Kosova”.
Ovom prilikom, guverner je obavestio medije da CBK od 2016 godine će početi da deli i nagrade sa najbolju novinarsku storiju iz oblasti ekonomije. Nagrade će biti kao što sledi : Nagrada za najbolju storiju objavljene u medijama u novinama ili časopisu objavljene na Kosovu , nagrade za najbolju storiju emitovanu na televiziji na Kosovu bilo koja televizija, kao i nagrada za najbolju storiju u novinarstvu radija koju emituje bilo koja radio stanica širom Kosova.Guverner Hamza je obavestio novinare da : Centralna banka u okviru svoje aktivnosti ,na osnovu Godišnjeg plana rada je predvidela da tokom 2016 organizuje redovne sastanke u obliku radionica sa novinarima . Pozvani će biti stručnjaci ne samo sa CBK i akademskih oblasti , ali i medija. Sastanci će se razvijati na tromesečnim osnovama odnosno svaka tri meseca biće po jedan radnik, gde ćemo zajedno raditi , mi kao CBK i novinarske zajednice.
Takođe je odgovorio na pitanja novinara , a na kraju preneo zahvale medijama za saradnju i pravičnost prikazanu tokom 2015 čestitajući i želeći im jednu uspešnu novu godinu sa puno zdravlja, i uspeha u 2016 godini.