Centralna banka Kosova održala je konferenciju za medije o Međunarodnoj nedelji novca

09/03/2018

V.D guvernera g.Fehmi Mehmeti je prvobitno pozdravio medije i zahvalio im na podršci BQK-u da odražava svoje aktivnosti u cilju boljeg informisanja građana. V.D guvernera g.Mehmeti je zatim govorio o značaju ove sedmice, aktivnosti međunarodnog karaktera , koji je CBK već tradicionalno usmerio na informisanje građana o pravilnom upravljanju novca.

Dalje je naglasio da aktivnosti koje se odvijaju tokom nedelje novca su krunisanje aktivnosti u okviru finansijske edukacije sa posebnim fokusom na mlade i decu.

V.d guvernera g.Mehmeti naglasio je da CBK u okviru svojih aktivnosti finansijskog obrazovanja radi na tome da doprinese u tom pravcu, kako bi građani mogli da dobiju najviše znanja o ovoj oblasti. ”Ove aktivnosti u suštini sadrže značaj pravičnog upravljanja novcem od strane pojedinaca, odnosno što više ušteda i dobit imamo, će uticati na njihov ekonomski razvoj i blagostanje” rekao je V.D.guvernera.

“Finansijska edukacija direktno doprinosi podizanju znanja građana o upravljnju novcem kao i mogućnosti koje pruža finansijski sistem zemlje, što im omogućava na donošenje razumnije finansijske i ekonomske odluke . Sve ovo doprinosi stabilnijom finansijskom sistemu , koji je primarni cilj CBK-a” istakao je V.D guvernera g. Mehmeti .

V.D guvernera g. Mehmeti obelodanio je , između ostalog dnevni red aktivnosti koje če se održati u okviru Međunarodne nedelje novca, koja će biti označena kroz tri faze, gde će se svaka od njih fokusirati na određeni aspekt.
Prva faza će biti posvećena deci sa fokusom na štednju . Druga faza će biti posvećena studentima različitih univerziteta sa predavanjima koja će biti održana od strane visoki zvaničnika CBK-a, dok treća faza posvećena studentima visokoškolskih/ bachelor/ master koji će učestvovati sa obrazovnim video zapisima.

Takođe, u okviru regularnih aktivnosti finansijske promocije ,V.D guvernera je najavio da će CBK pokrenutu portal “finansijska edukacija” na zvaničnoj stranici CBK-a, gde građani mogu imati pristup raznim materijalima oko ove oblasti.
Takođe, V.D. guvernera je dao kratak pregled za razvoj finansijskog sistema u opšte, navodeći da “Postoji kontinuirano povećanje depozita od strane građana Kosova, što dokazuje poverenje građana prema finansijskim institucijama Kosova. Takođe , došlo je do pada kamatnih stopa i opadanje nivoa nekvalitetnih kredita.".

Za više govor V.D.guvernera g. Mehmeti.