Centralna banka i Trgovačka i poslovna komora saglasne su da pojačaju saradnju

20/09/2023

Na sastanku je diskutovano o pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju poslovni subjekti koje zastupa Trgovačka i poslovna komora. Ovom prilikom, predsednik Upravnog odbora Trgovačke i poslovne komore, g. Skender Krasniqi, potencirao je da su sa CBK-om još ranije izgradili mostove komunikacije gde su se rešavala mnoga pitanja sa kojima se suočavaju poslovanja Kosova, a da je u način na koji su takođe povezani sa finansijskim sistemom uopšte i bankarskim sistemom posebno.

Guverner Ismaili je obećao da će zahtevi poslovanja koji su povezani i spadaju u delokrug CBK-a svakako uzeti u obzir, pažljivo analizirani i uloženi maksimalni napori da se oni reše. Zabrinutosti oblika koja se poklapaju sa povećanjem pristupa finansijama i finansijskim uslugama, unapređenjem zakonskog okvira i druga pitanja vezana za saradnju između CBK-a i privrednih komora u zemlji, zauzeće prioritetno mesto u radu guvernera.
Centralna banka Republike Kosovo i Trgovačka i poslovna komore Kosova dogovorile su se da povećaju saradnju i komunikaciju u cilju povećanja transparentnosti, posebno za usluge finansijske i bankarske industrije, koje se poklapaju sa podrškom industrije kao privredna grana u aktuelnim okolnostima.