Guverner CBK-a Ahmet Ismaili sa svojim saradnicima je dočekao na sastanak Izvršnu direktorku NKPK-a Nora Hasani

20/09/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili i njegovi saradnici su dočekali na sastanak Izvršnu direktorku Nemačko-kosovske privredne komore, gđu Nora Hasani

Guverner se zahvalio gđi. Hasani za rad i doprinos Nemačko-kosovske privredne komore u podršci privredi Kosova.

Na sastanku se diskutovalo o poboljšanju zakonskog okvira, mogućnostima za povećanje stranih investicija u privredi Kosova, povećanju pristupa finansijskim uslugama i drugim pitanjima u vezi sa ciljevima CBK-a.

Na sastanku je zaključeno da će se saradnja između Centralne banke Republike Kosovo i Nemačko-kosovske privredne komore povećati u budućnosti u funkciji ekonomskog razvoja zemlje.