CBK , Udruženje banaka Kosova i Narodni muzej Kosova obeležili Međunarodnu nedelju novca

26/03/2017

Međunarodna nedelja novca 2017- Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Muzejom Kosova i Udruženje banaka Kosova organizuje ove aktivnosti povodom Međunarodne nedelje novca .
Aktivnosti:
27/28 mart 2017- Aktivnost za decu u Muzeju Kosova
• Kratko predavanje o istoriji novca i njegova vrednost u to vreme;
• Radovi dece sa glinom;
• Izložba numizmatike i fotografija novca;
• Istraživanje za pronalaženje antičih novca/zlatnika/ ;
• Demonstriranje trgovine .

29 mart 2017- Predavanje/ Razgovor sa studentima Univerziteta u Prizrenu o aukciji hartija od vrednosti;
30 mart 2017- Predavanje/ Razgovor sa studentima Univerziteta u Prištini ;
31 mart 2017 – Predavanje / Razgovor sa studentima Univerziteta u Peći