CBK učestvuje na sastancima konstituencije u Budimpešti

17/01/2022

Zamenik guvernera CBK-a Sokol Havolli učestvovao je na sastancima Konstituencije u Budimpešti, u Mađarskoj, na pregovorima o sporazumu o konstituenciji MMF-a za narednih 10 godina, u kojem je Kosovo deo.

Rezultati pregovora naišli su na jednoglasnu podršku svih članova konstituencije. Članovi su se saglasili da sastav ove konstituencije u narednih 10 godina ostane isti sa dosadašnjim članovima, poput Austrije, Belorusije, Češke, Mađarske, Kosova, Slovačke, Slovenije i Turske.

U okviru ovog sastanka, zemlje članice su se dogovorile o podeli predstavničkih pozicija ovih zemalja u kancelariji Izvršnog direktora konstituencije, pri čemu je Kosovu dodeljena pozicija savetnika na 4 godine.

Očekuje se da će konačni sporazum potpisati guverner Fehmi Mehmeti tokom prolećnih sastanaka MMF-a u Vašington D.C.-u.