CBK, učesnica programa saradnje sa centralnim bankama zemalja EU

26/03/2019

Centralna banka Nemačke - Deutsche Bundesbank zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke danas su pokrenuli program koji finansira Evropska unija (EU), od kojeg će imati koristi Centralna banka Republika Kosovo, centralne banke i organi za bankarski nadzor iz Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije.  

Svrha programa je da dodatno ojača institucionalne kapacitete institucija koje su krajnji korisnici, posebno daljnjim unapređenjem njihovih alata za analize i politike, kao i prenošenjem najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalne prakse.  

EU je izdvojila 2miliona evra za ovaj program iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

" Ovom zajedničkom inicijativom, centralna bankarska zajednica u EU je spremna da podrži naše kolege na Zapadnom Balkanu u njihovim naporima za uvođenje u primenu najviših standarda, za dobro svojih zemalja i ljudi", rekao je menadžer programa iz Deutsche Bundesbank, Martin Dinkelborg, povodom prvog sastanka Upravnog komiteta Programa. 

Direktorka Odeljenja za analizu i ekonomska istraživanja Centralne banke Austrije Doris Ritzberger-Grünwald, naglasila je važnost regionalnog programa za kontinuirani ekonomski razvoj regiona.  

Ona je takođe pozdravila kolaborativni pristup 18 nacionalnih centralnih banaka zemalja EU i ECB-a, koje doprinose programu.  

“Program ima za cilj poboljšanje ekonomskog upravljanja na zapadnom Balkanu i dugoročniju perspektivu, podržavanje institucija regiona za eventualno članstvo u EU, u ovom slučaju u ESCB rekao je Andreas Papadopoulos, savetnik za ekonomsko upravljanje pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za Susedstvo i pregovore o proširenju. 

Tokom narednih 24 meseca, Deutsche Bundesbank zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka koje učestvuju i sa doprinosom ECB-a će organizovati intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i nadzora, koji će se sastojati od 20 aktivnosti obuke sa kapacitetom do 360 mesta za obuku.  

Obuka će se posebno fokusirati na oblasti bankarskog nadzora, finansijsku stabilnost, zaštitu finansijskih potrošača i finansijsku inkluziju, oporavak i zaključivanje, monetarnu politiku, platnim sistemima, statistikama, usklađenost i EU integraciju, politikama upravljanja, računovodstvo, kao i unutrašnju reviziju.  

Ona će sprovesti od strane stručnjaka iz nacionalnih centralnih banaka ESCB-a i ECB-a.  

Takođe će se realizovati i dve radionice o politikama za donosioce odluka u vezi sa zaključivanjem nenaplativih kredita i pitanjima upravljanja.  

Na kraju, ali ne i najmanje važno, pored aktivnosti regionalne obuke, program će finansirati sprovođenje specifičnih bilateralnih mera koje će biti utvrđene na sastancima Upravnog komiteta Programa. 

Program se sprovodi od strane Deutsche Bundesbank u partnerstvu sa centralnim bankama Belgije, Bugarske, Češke, Grčke, Španije, Francuske, Hrvatske, Italije, Litvanije, Mađarske, Holandije, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovenije i Slovačke. Evropska centralna banka će doprineti u sprovođenju projekta.