CBK u saradnji sa CRIN i UBK u organizovanju radionica o značaju finansijske edukacije

21/11/2016

Za dva dana od 22-23 novembra 2016, Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za prava deteta Child & Youth Finance International Youth i Udruženje banaka organizuje obuku o značaju uključivanja zainteresovanih strana u finansijske edukacije. Obuka ima za cilj da objasni značaj finansijske edukacije i finansijsku inkluziju . Također obuka ima za cilj da pokaže koje su prednosti osnaživanja finansijske edukacije i finansijske uključenosti na Kosovu i koji su potencijalni korisnici.
Obuka je deo strateških ciljeva CBK , koje se odnose na promociju zdravog razvoja finansijskog sistema u Republici Kosova i dalji razvoj aktivnosti finansijske edukacije , sa ciljem stvaranja odgovarajuće finansijske kulture, koji pomaže da sve zainteresovane strane preduzmu odgovarajuće odluke.
U okviru teme koje će biti razmatrane je uključeno i pitanje veze između finansijske edukacije , finansijske uključenosti i drugih ciljeva visokih politika. Mnogo više će se raspravljati o mogućnostima za razvoj nacionalne strategije, koja bi mogla da pomogne u promovisanju finansijske edukacije.

Obuka ima regionalni karakter i u njoj će prisustvovati različite institucije i organizacije koje su uključene na bilo koji način u procesu finansijske edukacije.