CBK spremna da dalje pomogne u prevazilaženju pandemijske situacije sa što manje posledica

05/03/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti održao je sastanke sa predstavnicima biznisa, komercijalnih banaka i liderima Kosovskog fonda za kreditne garancije, sa kojima je Centralna banka Republike Kosovo uspostavila vrlo efikasno partnerstvo u podršci ekonomije zemlje tokom ovog nimalo lakog perioda.

Guverner Mehmeti rekao je da je CBK zajedno sa predstavnicima biznisa i komercijalnih banaka koje posluju u zemlji, zahvaljujući ovoj bliskoj saradnji, uspeo da na vreme identifikuje potrebe biznisa i građana da se lakše nose sa poteškoćama koje proizilaze iz pandemijske krize.

„Na osnovu ovih potreba, reagovali smo na vreme da ublažimo teret plaćanja kreditnih rata zajmoprimcima, smanjujući tako ekonomske posledice ove krize u našoj zemlji. Kako god, poteškoće izazvane ovom krizom i dalje nastavljaju biti prisutne u našoj ekonomiji i u zavisnosti od kretanja u vezi sa mogućim restriktivnim merama, biznisi se mogu suočavati sa sličnim poteškoćama i tokom perioda u nastavku“, rekao je guverner Mehmeti.

Dalje je rekao da se jedan od glavnih stubova plana ekonomskog oporavka zasniva na olakšavanju pristupa finansijama korišćenjem šeme garancija za kredite, koju obezbeđuje Kosovski fond za kreditne garancije.

„Iskoristili smo ovaj sastanak kako bismo razgovarali o efikasnosti ovog programa garantovanja kredita za podršku onima koji treba da imaju koristi od ovog programa. Ovom prilikom smo naglasili važnost KFKG-a da sprovede što je više moguće svoju misiju u omogućavanju pristupa finansijama za slojeve ili sektore sa otežanim pristupom finansiranju, olakšavajući pristup bankarskom finansiranju, posebno za one koji imaju poteškoće. Smatramo da regulatorne mere CBK-a za tretman kredita za koje garantuje KFKG kao rizična aktiva za banke, što predstavlja veoma značajno olakšanje u pogledu regulatornog zahteva za kapitalom za banke, kao i pokrivenost naknade za garanciju od strane Vlade Kosova predstavlja veoma važne objekte za koje smatramo da će se odraziti u povoljnijim uslovima kod institucije davalaca kredita, za garantovane kredite“, rekao je guverner Mehmeti.

Guverner je takođe naglasio da CBK ostaje posvećena daljem jačanju ovog partnerstva, kontinuiranom komunikacijom i usklađivanjem politika, kako bi bile što efikasnije u podršci oporavku i razvoju ekonomije zemlje.