CBK razvija saradnju sa centralnim bankama zemalja EU u oblasti sprečavanja pranja novca

13/11/2019

U okviru aktuelnog programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu, u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka, u Centralnoj banci Republike Kosovo počele su aktivnosti fokusirane na nadzorne kontrole u oblasti borbe protiv pranja novca u bankarskom sektoru.

Ova komponenta programa biće realizovana do kraja naredne godine, i obuhvatiće procenu trenutnog stanja, donošenje preporuka za konvergenciju sa nadzornim praksama EU-a, kao i utvrđivanje načina za sprovođenje odgovarajućih preporuka.

Centralna banka Republike Kosovo će putem sastavnih aktivnosti ove komponente programa doprineti u značajnoj meri u razvoju njene funkcije sprečavanja pranja novca, usvojeći i usklađujući standarde i prakse centralnih banaka zemalja EU.

Kao i druge komponente aktuelnog programa, i ova komponenta će biti upravljanja i koordinirana od strane Centralne banke Nemačke (Deutsche Bundesbank), dok za njeno sprovođenje kao posebna bilateralna mera od strane centralnih banaka zemalja EU, uključena je Centralna banka Bugarske (National Bank of Bulgaria).

Program jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka, pokrenut je 26. marta 2019. godine.

Ovaj program finansira EU i u njemu su uključeni Evropska centralna banka, 20 centralnih banaka zemalja EU, kao i 8 centralnih banaka i finansijskih institucija iz regiona Zapadnog Balkana.