CBK prezentira Izveštaj Platni bilans Kosova

21/03/2012

CBK PREZENTIRA IZVEŠTAJ PLATNI BILANS KOSOVA
Dana 22 marta 2012, Centralna Banka Republike Kosova (CBK) prezentira Izveštaj Platni bilans broj 11 (nova verzija).  Ovom prilikom , Guverner CBK, g.Gërguri održaće uvodni govor , dok Izveštaj će biti prezentiran od Sokol Havolli, Viši ekonomista u Direkciji za finansijsku stabilnost i ekonomske analize .  Specijalan gost na ovom dogadjaju je dr.Fabrizio Coricelli (Profesor  Universiteta u Parizu i Ekonomske škole u Sorboni  – Pariz) koji će se predstaviti na temu  ‘Joekulibrat u spoljnom sektoru Evropske unije i Kosova’.

Ovaj izveštaj se bavi glavnim ekonomskim razvojima na Kosovu, sa posebnim osvrtom na dešavanja u spoljnom sektoru privrede, , a takodje sadrži i istraživački rad ekonomista CBK, na temu o  ’Korišćenju proizvodnih kapaciteta od firmi na zapadnom Balkanu’.

Publikacija o kojoj je reč odražava nameru CBK da obaveštava širu javnost , stručnjake i  organe donošenja odluka u oblasti spoljnog sektora privrede Kosova kao i ujedno razvija debate izmedju relevantnih strana o izazovima u ekonomskom razvoju Republike Kosova.