CBK PREZENTIRA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOJ STABILNOSTI KOSOVA

16/12/2011

19 decembra 2011, Centralna Banka Republike Kosova prezantira drugo izdanje Izvestaj o finansijskoj stabilnosti Kosova.  Ovaj Izvestaj o finansijskoj stabilnosti ima za cilj da informise javnost, strucnjake i odlucujuce organe o razvoju u finansijskom sektoru, sa posebnim osvrtom na bankarskom sektoru, identifikujuci slabosti i rizike koji ugrozavaju stabilnost ovog sektora koji predstavlja primarni cilj CBK.
Informisanjem javnosti o stanju finansijskog sektora , CBK ima za cilj da poveca transparentnost  i promovise profesionalne debate o razvoju i izazovima  finansijskog sektora u nasoj zemlji.
Izvestaj tretira medjunarodna ekonomska i finansijska kretanja i kretanja u nasoj zemlji ,a pored tumacenja rezultata anketiranja (istrazivanja) o bankarskom kreditiranju na Kosovo . Izvestaj sadrzi i istrazivacke radove osoblja CBK na teme kao sto su  teme determinanta nekvalitetnih kredita u zemljama tranzicije determinantne investiranja emigranata.
Vredi naglasiti da ovom prilikom , ce biti dodeljivanje posebnih pohvala CBK za posebna dostignuca svojih kadrova u oblasti medjunarodnog priznanja istrazivackog rada.(g. Sokol Havolli i g.Bejtush Kiçmari), medjunarodnog prihvatanja profesionalne nadleznosti (g. Mentor Geci i g. Bedri Zymeri) kao i u oblasti primerne zastupljenosti CBK u medjunarodnim seminarima (g.Atsrit Panxha i g-djica Albulena Xhelili).