CBK preduzima mere protiv nelicenciranih institucija koje obavljaju finansijske aktivnosti

30/07/2015

Na osnovu Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, u članu 5 je naveden i uređen delokrug delatnosti finansijskih licenciranih institucija. Prema zakonu na snazi, nijedna osoba na teritoriji Republike Kosova ne može da se bavi finansijskim aktivnostima bez licence izdate od strane CBK-a, koja ima ekskluzivnu zakonsku odgovornost za licenciranje, registraciju i nadgledanje svih finansijskih institucija na Kosovu.

Juče od strane policije Republike Kosova vršena je akcija u sedište "Jugobanke" u Gračanici, u kojoj su asistirali zvaničnici Centralne Banke Republike Kosova (CBK), koji su zaključili da delatnost koju obavlja "Jugobanka" u Gračanici je u suprotnosti sa članom 5. Zakona br. 04 /L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, koji zabranjuje uključivanje u bankarskim poslovima ili preduzimanje bilo koje finansijske aktivnosti bez važeće licence izdate od strane CBK-a. Stoga, zaključeno je da aktivnost obavljena od strane "Jugobanke" u Gračanici treba da se odmah prekida

Dok na severu Mitrovice, bilo je nemoguće za preduzimanje postupaka zbog vršenog otpora i ometanja od strane zvaničnika osoblja "Jugobanke" i gomile okupljenih ljudi

Trenutno na Kosovu postoje licencirane institucije koje dolaze iz Srbije kao što je reč o Komercijalnoj Banci ad Beograd, koja ima važeću licencu od CBK-a, koja posluje i obavlja sve funkcije poštujući zakone na snazi na Kosovu.

CBK ostaje privržena da u saradnji sa nadležnim državnim institucijama preduzme odgovarajuće zakonske mere protiv bilo koje institucije koja obavlja ne-licenciranu finansijsku delatnost.