CBK pozdravlja procenu Svetske banke , a naročito poboljšanje naznačeno u stubu pristupa finansiranju

02/11/2017

CBK pozdravlja procenu Svetske banke u Izveštaju po lakoći poslovanja , o podršci poboljšanja ukupne pozicije rangiranja , a posebno poboljšanje naznačeno u stubu pristupa finansiranju i dobijanju kredita. Izveštaj po lakoći poslovanja što se tiče pristupa finansiranju , između ostalog meri obim, pokrivenost i kvalitet informacija o kreditima koje registri kredita raspolažu . Uz dobro funksionisanje , Kreditni registar Kosova formirao je bitan element finansijske infrastrukture u našoj ekonomiji kroz jačanje pristupa finansijskim uslugama , posebno u kreditima. Prikupljanjem i razmenom kreditnih informacija , kreditni registar je smanjio asimetričnu informaciju , povećao pristup kreditima za male firme, smanjio kamatne stope , poboljšao disciplinu zajmoprimaca i ojačao bankarsku superviziju, i nadzor nad kreditnog rizika. Kosovski kreditni registar upravlja Centralna banka Republike Kosova (CBK) a samim tim i značajno poboljšanje u ovom stubu smatra se pozitivnom ocenom za CBK –a jer dokazuje posvećenost i ozbiljan pristup CBK-a, u ostvarenju svojih ciljeva dužnosti i odgovornosti predviđene važećim zakonodavstvom.

Poboljšanje pristupa finansiranju svrstava Kosovo u vrlo dobro stanje u odnosu na zemlje regiona, što se vidi u Izveštaju po lakoći poslovanja gde se primećuje da je kosovska ekonomija 12 po redu iz 190 zemalja sveta, daleko bolja pozicija u poređenju sa Albanijom, koja je na 42 poziciji ili Hrvatskoj, koja je rangirana na 77 mestu za olakšavanje kredita, u ovom kontekstu, imamo pozitivnu ocenu za CBK , jer dokazuje posvećenost i ozbiljan pristup CBK-a u ostvarivanju svojih ciljeva i dužnosti i odgovornosti predviđenih važećim zakonodavstvom.

Kosovo je takođe veoma najbliže privredi sa najboljim perfomansama u pristupu finansijama, mereno udaljenosti od granice gde predstavlja idealanu ekomnomiju kao uzorak radi lakšeg dobijanja kredita prema izveštaju Svetske banke.

U izveštaju lakoće poslovanja Svetske banke , Kosovo je identifikovano kao jedan od 10 privreda koja je beležila značajno poboljšanje u poslovnom okruženju . U 2018 godine Kosovo uspelo rangirati 40 od 190 uključenih zemalja . Ukupna rangiranja u izveštaju o lakoći poslovanja zasnovana je na merenju nekih pokazatelja koji se koriste za procenu nekih opštih stubova, kao što su: 1) postupak otvaranja poslova, 2) pronalaženje poslovne lokacije, 3) pristup finansiranju za biznis, 4) suočavanjem svakodnevnim poslovanjem, i 5) poslovanje u sigurnom poslovnom okruženju. Poboljšanje zabeleženo od strane kosovske priverede kao jedan od prvi 10 izvođača , prema Svetskoj banci , zasnovano je na poboljšanjima koja su zabeležena u 1) postupku otvaranja poslova, 2) pristupu finansiranju i 3) rešavanju stećajnih procedura , kao što se takođe vidi u tabeli i na slici ispod.