CBK potpisao Memorandum o sporazumevanju sa Evropskom centralnom bankom

27/11/2018

Centralna banka Republike Kosovo je potpisala Memorandum o sporazumevanju sa Evropskom centralnom bankom  (ECB - European Central Bank).

Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti izrazio je zadovoljstvo o potpisivanju ovog Memoranduma, koji je od velikog značaja za CBK i Kosovo.

“Pored ostalog, ovaj Memorandum ima za cilj produbljivanje odnosa između dvaju regulatornih institucija bankarskog sistema, povećanje saradnje u razmeni informacija, saradnje u nadzoru kontrole na licu mjesta, ispitivanja i drugih pitanja. Memorandum sa ECB-om ojačava odnose između Kosova i Evropske unije, a nama kao CBK će nam mnogo pomoći da napredujemo u ispunjavanju svih obaveza koje proističu iz evropskih integracija ", izjavio je guverner Mehmeti.

Obe strane potpisnice su se saglasile da povećaju razmenu znanja i stručnosti, zatim tehničke savete, obuke, seminare, itd.