CBK pocinje obradu plata osamdeset hiljada sluzbenika Javne administracije preko Elektronskog sistema medjubankarskog kliringa