CBK pocinje obradu plata osamdeset hiljada sluzbenika Javne administracije preko Elektronskog sistema medjubankarskog kliringa

02/04/2013

Saopštenje
2 april 2013

Centralna Banka  Republike  Kosova sa zadovoljstvom objavljuje da je danas preko Šeme masovnih  plaćanja Elektronskog sistema medjubankarskog kliringa  uspešno realizovala obradu , prenos, transfer i konačno poravnanje  transakcija  isplate plata za osamdeset hiljada službenika Javne administracije.
Proces transfera i elektronske  obrade  podataka isplate plata preko Elektronskog sistema medjubankarskog kliringa, koje karakteriše  visoka standardizacija i automatizacija načina plaćanja, kao brži lakši i sigurniji proces.  Shodno tome,  ovaj način vršenja plaćanja , smatra se korisnim  za sve aktere i  zajednice u opštem plaćanju.
Ovaj način obrade, prenosa, poravnanja i prenosa podataka  elektronskim putem u prijemnoj banci , je omogućilo ukidanje  neefikasnih  dosadašnjih načina komunikacije i obrade podataka o uplati zarade sa  CD, e-mail, papirnih listi, i .t.d. Novi način obrade i drugih primanja će značajno olakšati način plaćanja zarade za sve vladine institucije i drugih institucija  koje žele da se pridruže ovoj šemi u budućnosti.
 
Pored Ministrstva  Javne administracije, učesnik u ovoj šemi je i Ministarstvo za rad i socijalno staranje,  (MPMS), koje očekuje da sve kategorije  isplate penzija za jun, realizuje preko  Elektronskog  sistema medjubankarskog kliringa  CBK.
Razvoj i  kontinuirano unapredjenje Šeme obimnog plaćanja preko Elektronskog sistema medjubankarskog kliringa, predstavlja veliki značaj u razvoju sistema malom i velikom obimu u našoj zemlji. Ova šema je korišćena do sada od svih komercijalnih banaka u zemlji i nekih vladinih agencija i institucija,  ATK (2004), od strane Trezora  Trusta Kosovskih Penzionih Štednji (2005), od strane Trezora/MF za sve kategorije prihoda za lokalni i centralni nivo (2007).
Verujući  da za medjusobnu saradnju u budućnosti  i  ostvarivanju  naših zajedničkih ciljeva predvidjenih u okviru Strategije razvoja  nacionalnog  platnog sistema na Kosovu, koristim priliku da se iskreno zahvalim na saradnji, poverenju i podršci  na sprovodjenju  našeg zajedničkog projekta : Departmanu Trezora/MF, Ministarstvu javne administracije i socijalne zaštite, svim komercijalnim bankama koje rade na Kosovu i Udruženju  Banaka Kosova.