CBK plan za jednostavniju implementaciju uredbe o gotovinskim operacijama

12/02/2024

CBK, u okviru svojih akcija za lakše sprovođenje uredbe o gotovinskim operacijama, obaveštava javnost da u saradnji sa bankama i drugim finansijskim institucijama, je već preduzela i preduzima dodatne mere u najkraćem mogućem roku ali najkasnije u roku od tri (3) meseca, kao što sledi:1. Funkcionalizacija besplatne telefonske linije (0800-222-55), e-maila za žalbe, kao i namenskog broja "viber"

2. Olakšavanje uslovima za otvaranje računa u banci, u konkretnim slučajevima u opštinama sa srpskom većinom, posebno u četiri severnih opština, uz mogućnost kompletiranja dokumenata (dokaz o adresi) nakon otvaranja i aktiviranja računa

3. Ukidanje takse od strane CBK za plaćanje od strane nebankarskih finansijskih institucija (sa naglaskom na menjačnice) da bi se podstaklo otvaranje kancelarija u Kosovskim opštinama sa većinom srpskih građanima, sa naglaskom na četiri severne opštine

4. Proširivanje prisustva bankarskih i nebankarskih institucija za pokrivanje područja na severu zemlje sa dodatnim ekspoziturama i povećanje pružanja finansijskih usluga u opštinama na severu zemlje

5. Olakšavanje pružanja bankarskih usluga (otvaranje računa) na mobilni način od strane komercijalnih banaka (mobilno bankarstvo) u svakoj od četiri severne opštine, organizovano u cilju da što bliže bude građanima

6. Postavljanje nekoliko bankomata kao i drugih uređaja za elektronsko plaćanje (POS) ili finansijske samousluge

7. Olakšavanje procesa za konvertovanje dinara sa evrom, od licenciranih institucija i menjačnica

8. Nastavak pojačane promotivne aktivnosti, sa personalizovanim i ujednostavljenim materijalima, video porukama, kao i finansijskom edukacijom

9. Povećanje pristupa finansijama, i dale povećanje kreditiranja i drugih finansijskih paketima fokusiranih na ovim teritorijama od strane bankarskih finansijskih institucija

10. Razmatrenje uslova konverzije sa preferencijalnim kursevima prilikom prijema sredstava i podizanja na bankomatima (ATM) sa međunarodnim karticama izdatih van Kosova.

Ove akcije se preduzimaju pored konstruktivnog angažovanja, na omogućavanju mehanizma prenosa sredstava na najefikasniji način iz Srbije do Kosova, preko bankarskih računa i već poznatih modela, predstavljenih u pismu predloga CBK-a, sa spremnošću da se razmotri bilo koja opcija.

Ovaj plan doprinosi građanima, posebno onima sa ograničenim pristupom finansijama i finansijskim uslugama i omogućava povećanje pristupa sigurnim finansijama preko banaka i nebankarskih finansijskih institucija, finansijsku inkluziju i njihovu zaštitu od nezdravih finansijskih aktivnosti, kao kontinuirano angažovanje CBK-a zasnovano na najboljim evropskim praksama.