CBK ORGANIZUJE MEDJUNARODNU KONFERENCIJU O KONKURENCIJI I BANKARSKI RIZIK

02/10/2012

Priština, 02 oktobar 2012
U cilju promovisanja finansijskog sektora zemlje i podstrekivanja debatu o izazovima i razvojima u bankarskom sektoru zemalja Centralne i Istočne Evrope, sa posebnim osvrtom na  odnos izmedju konkurencije i nivoa rizika , Centralna banka Republike Kosova , organizuje medjunarodnu konferenciju pod nazivom  “Konkurencija u odnosu preuzimanja rizika u bankarskom sektoru zemalja Centralne i Istočne Evrope”, koja će se održati  5 oktobra 2012 u  Hotelu Emerald, Priština.

Nedavna finansijska kriza naglasila je povećane rizika u bankarskom sektoru na medjunarodnom nivou i potrebu za oprezan pristup upravljanju rizika.  Shodno tome , ova konferencija ima za cilj da analizira trenutnu situaciju i ujedno izvuče učenja o različitim aspektima bankarskih rizika sa posebnim osvrtom na odnos izmedju konkurencije i preuzimanja rizika od strane bankarskog sistema.  Konferencija će omogućiti razmenu mišljenja izmedju politike eksperta iz ove oblasti  kao i audiencije  u vezi sa nedavnim dešavanjima i budućnost bankarskog sektora u regijonu Centralne i Istočne Evrope.
Na ovoj konferenciji učešće su potvrdili guverneri i brojni stručnjaci iz centralnih banaka iz različitih zemalja u regijonu i Evropskoj uniji.

Kliknite ovde
za konferencijski program.