CBK objavila je statističke podatke o finansijskom sektoru za mesec novembar i spoljnom sektoru za treći kvartal 2013

27/12/2013

Centralna banka Republike Kosova objavila je statistike  finansijskog sektora  za mesec novembar 2013, kao i statističke podatke spoljnog sektora za treći kvartal 2013. Podaci su objavljeni u okviru vremenskih serija u stranici interneta CBK prema kalendaru publikacije t+25 o finansijskom sektoru i t+90 o spoljnom sektoru.
Finansijska statistika obuhvata korporativne finansijske izveštaje , bilans stanja CBK, bilans stanja i bilans uspeha komercijalnih banaka, vrednost kredita i depozita, kamatne stope na kredite i depozite, finansijske izveštaje drugih finansijskih korporacija, i t.d.  Statistika spoljnog sektora uključuje statistike platnog bilansa, pozicije medjunarodnih investicija kao i statistike spoljnog duga Kosova.
Šta više , objavljeni podaci su u skladu sa medjunarodnim statističkim standardima sa jednim visokim stepenom uporedivosti.  Ove informacije takodje se objavljuju u publikaciji MMF  “Medjunarodne finansijske statistike” (engleski: International Financial Statistics – IFS) i Svetske banke (engleski: Quarterly External Debt Statistics – QEDS).
Dole je dat kratak pregled koji karakteriše statistiku finansijskog sektora za mesec novembar  2013 i statistike spoljnog sektora za treći kvartal 2013.  Na kraju dat je statistički dodatak u vezi glavne komponente statistike finansijskog sektora i spoljnog sektora .  Za više kliknite OVDE.