CBK objavila je statisticke podatke o finansjskom sektoru za mesec februar 2014 i spoljnom sektoru za cetvrti kvartal 2013 godine

31/03/2014

CBK objavila je statističke podatke o finansjskom sektoru za mesec februar 2014 i spoljnom sektoru za četvrti kvartal 2013 godine
Saopštenje za javnost
31 mart 2014
Centralna Banka Republike Kosova objavila je statistike finansijskog sektora sa podacima za mesec februara 2014, kao i statistike spoljnog sektora sa podacima za četvrti kvartal  2013. Podaci su objavljeni u okviru  Vremenski serija u stranici interneta CBK prema kalendaru publiacije  t+25 za finansijski sektor  i t+90 za spoljni sektor.
Finansijska statistika izmedju ostalog obuhvata  korporativne finansijske izveštaje , bilans stanja CBK-a, bilans stanja i bilans uspeha komercijalnih banaka, vrednost kredita i depozita, kamatne stope  na kredite  i depozite , finansijske izveštaje drugih finansijskih korporacija, i t.d.   Statistika spoljnog sektora obuhvata statistike platnog bilansa , međunarodne  investicione pozicije kao i statistike spoljnog duga Kosova.
Šta više , objavljeni podaci su u skladu sa medjunarodnim statističkim standardima sa jednim visokim stepenom uporedivosti.  Ove informacije takodje se objavljuju u publikaciji MMF  “Medjunarodne finansijske statistike” (engleski: International Financial Statistics – IFS) i Svetske banke  (engleski: Quarterly External Debt Statistics – QEDS).
Ispod je dat kratak pregled koji karakteriše statistike finansijskog sektora za mesec februara 2014 i statistike spoljnog sektora za četvrti kvartal 2013. Na kraju prikazan je statistički dodatak  u vezi glavne komponente  statistika finansijskog sektora i spoljnog sektora . Za više kliknite ovde