CBK obeležila Svetski dan štednje

31/10/2018

Centralna Banka Republike Kosovo je, treće godine zaredom, organizovala Svetski dan štednje.
U obeležavanju ovog dana učestvovali su učenici osnovne škole „Pavarësia“, iz Prištine, koji su predstavili svoje sposobnosti oko načina štednje novca, kao i kroz različite crteže.
Obrazovanje i podizanje finansijskog znanja, od osnivanja CBK-a, oduvek su imala značajno mesto, shodno tome su u kontinuitetu sprovedene aktivnosti i realizovani brojni obrazovni projekti.
Ove aktivnosti su imale za cilj razne starosne grupe, uključujući univerzitetske studente, učenike srednjih škola i učenike osnovnih škola.

Cilj svih ovih aktivnosti i projekata je da CBK –doprinese u podizanju obrazovnog i finansijskog znanja.
„Upravljanje i štednja novca se danas može uporediti i sa upravljanjem, i zdravstvenom zaštitom ili donošenjem neke druge odluke u životu. Naša je obaveza da se staramo da finansijsko obrazovanje i informisanje počinje od mladosti, kao dugoročna investicija za društvo i zemlju u celini. Na osnovu iskustva, znamo da se svako od nas nalazi u situaciji u kojoj treba da bira i da donese odluku kako će potrošiti novac, i ovo nije lako jer uvek postoje beskrajne potrebe i želje. Zarađivanje novca može biti lako, ali ispravno korišćenje novca i njihova ušteda za ubuduće je prilično teško“, rekla je pred učenicima, Shkendije Himaj, Koordinator za opšte funkcije u CBK-u.

Ona je ohrabrila sve učenike da kontinuirano čitaju o novcu, o štednji, o ličnim finansijama i da se ne ustručavaju da kontaktiraju CBK da bi bili deo aktivnosti i projekata koji se sprovode tokom godine, kao i da što više budu informisani o upravljanju novcem kako bi, kada se budu suočavali sa financijskim izazovima, bili sposobni da donose prave odluke.
Sa druge strane, rukovodioci osnovne škole „Pavarësia“ su se zahvalili CBK-u na brojnim informacijama koja će biti veoma potrebna za učenike.
Svetski dan štednje se od 1924. godine obeležava širom sveta, od strane većine finansijskih institucija.
Na ovaj dan, razne institucije organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti o ulozi i značaju štednje.