CBK obeležila Međunarodni dan štednje

31/10/2016

Centralna banka Kosova u saradnji sa Ambasadom SAD na Kosovu , u okviru aktivnosti za finansijsku edukaciju pod nazivom “Finansijska edukacija za pravilne odluke” obeležili su Međunarodni dan štednje.

CBK ovaj dan obeležila sa srednjoškolcima glavnog grada . Ovaj događaj obeležen je kvizom znanja, koji je istakao opredeljenost učenika oko poznavanja za finansijsku edukaciju. Na početku g.-dja Ajshe Ramosaj službenik za finansijsku edukaciju u Centralnoj banci Kosova, poželila uspeh na učešće svih učesnika u takmičenju i govorila o značaju i pravilima kviza. Kasnije su zvaničnici CBK predstavili detaljna znanja o sigurnosnim karakteristikama evro novčanica . G. Islam Bahtiri, viši službenik za operacije sa gotovinom u CBK , studentima predstavio detalje i informacije o evro novčanica. Pored ostalog on je naglasio da postoje 18 zemalja Evropske unije koje imaju evro valutu, kao i 5 drugih zemalja koji koriste valutu – uključujući i Kosovo.

Zatim je vođen kviz sa studentima podeljeni u deset grupa , svaka grupa predstavlja svoju školu. Njima je podeljena brošura pripremljena od Departamena za spoljne odnose,u okviru CBK , gde su prikazane informacije oko uloge Centralne banke Kosova o ekonomiji zemlje, monetarne politike Kosova , hartija od vrednosti , platnog sistema, llicenciranja finansijskih institucija, strukturi finansijskog sektora i druge teme oko oblasti ekonomije i finansija . U nastavku današnje aktivnosti , oni su se takmićeli pokazajući njihova znanja za finansijski sektor. Na osnovu prikazanih znanja tokom kviza, prvo mesto pripalo je Srednjoj školi “Xhevdet Doda”, drugo mesto Srednjoj školi “Alauddin”, treće mesto pripalo školi “Shtjefën Gjeçovi”. Sve škole učesnice su nagrađene sa nagradom i priznanjem . Takođe učenici pobedničke grupe će biti primljeni od strane guvernera CBK i ambasadora SAD na Kosovu.