CBK obeležava Međunarodnu nedelju novca

14/03/2016

Glavni cilj obeležavanja ove nedelje je osposobljavanje nove generacije , biti u korak s vremenom i odgovorni da neprekidno razvijaju i povećavaju svoje ekonomsko znanje. Svake godine, organizuju se različite aktivnosti u cilju uključivanja dece i omladine kako bi učili kako funkcioniše novac , uključujući i uštede upravljanja novcem zapošljavanja, kao preduzetnika , banaka itd.
Uz pravu podršku u edukaciji novih generacija će omogućiti uspostavljanje finansijskih znanja u cilju stvaranja boljeg života za njih.


U okviru razvoja projekta Programa finansijske edukacije , CBK u kontinuitetu je organizovala predavanja posvećena učenicima osnovnih škola u zemlji, sa posebnim osvrtom na studente iz četvrtog i petog razreda. Kao i za one srednje škole.
U okviru finansijske edukacije i oblasti štednje, u cilju podizanja svesti dece, učenika i mladih uopšte , svake godine širom sveta organizuje se kampanja poznata obeležavanja aktivnosti pod imenom kao “međunarodna nedelja novca”. Nosioci ove aktivnosti su uglavnom centralne banke odgovarajućih banaka. Prvu aktivnost u okviru nedelje novca , CBK je obeležila u Prizrenu , tačnije u SHFMU “Emin Duraku” sa učenicima četvrtog i petog razreda.

Ovom prilikom, zvaničnici CBK su posetili osnovnu školu "Emin Duraku" u Prizrenu, gde su objasnili učenicima o upravljanju novcem, štednje, na način utvrđivanja falsifikovanih novčanica. Zamenik guvernera CBK g. Lulzim Ismajli, je objasnio učenicima značaj aktivnosti koje se odvijaju povodom obeležavanja Međunarodne nedelje novca koja se obeležava širom sveta. Ova aktivnost se organizuje u većini zemalja sveta a koordiniran na globalnom nivou od strane Finansijske organizacije za decu i omladinu (Child & Youth Finance International), neprofitne organizacije sa sedištem u Amsterdamu. Dok direktor škole “ Emin Duraku “ g.Rrahim Bekteshi je zahvalio zameniku guvernera Ismajli za izbor njihove škole za pokretanje aktivnosti obeležavanja Međunarodne nedelje novca .
Visoki zvaničnik za operacije gotovinom u CBK, Islam Bahtiri, demonstrirao pred učenicima jedan primer kako oni mogu prepoznati lažnu novčanicu.
Između ostalog, Bahtiri dao neke informacije oko papira koji se koristi za novac .prema njegovim rečima, papir originalne novčanice sadrži 95 odsto čistog pamuka, od one lažne .
Dalje, Bahtiri je podsetio da je od vremena kada se koristi evro novčanica , su promenjena tri predsednika Svetske banke, a svaki od njih ostavio potpis na evro kovani novac . Trenutno, evro valuta se koristi u 18 država.
Deca osnovnih škola ( 4 i 5 razreda) uključujući i turske manjinske dece , oni su postavili brojna pitanja oko teme.
Oni podeljeni u grupe, radili su nekoliko projekata , poezija , pisma , ilustracije, drame (dijalog), koji su odvijali svoja znanja o boljem korišćenju novca i savete za druge dece. Radovi su imali za cilj da daju obrazovne poruke o finansijama i bankama. Cilj CBK da projekat oblasti obrazovanja se proširi kontinuirano u svim osnovnim školama , osnovnih i srednjih i srednjih škola , gimnazija , koleža i fakulteta širom zemlje, u cilju realizacije predavanja , kvizovi, radionice i aktivnosti koje se bave finansijama , sa posebnim osvrtom na organizaciju različitih aktivnosti , uključujući , finansijskih deci , učeći kako da se brinu o novcu i kako da postanu deo štednje.
Organizacija ‘Mladi” , Deca i međunarodne finansije “ (Child And Youth Finance International) je nosilac ovih aktivnosti širom sveta. Njene članice su centralne banke država i drugih asocijacija.
Aktivnosti za obeležavanje ove nedelje će se održati u toku nedelje u školama i drugim obrazovnim institucijama i biće obeleženi širom zemlje , kao : 15 marta 2016, u 10 časova – Srednja ekonomska škola “Hasan Prishtina” – Mitrovica održaće se predavanje na funkciju novca, kao i kviz gde će se testirati finansijsko ekonomska znanja učenika (Kviz će se održati u školi "Frang Bardhi)
16 marta 2016, u 14 časova – Univerzitet "Haxhi Zeka" - Peć, održaće se predavanje na temu “Korporativno upravljanje finansijskih institucija”
18 marta 2016, u 11 časova – Ekonomski fakultet , Univerzitet “Hasan Prishtina” –u Prištini, održaće se predavanje na temu “Razvoj tržišta hartija od vrednosti u Republici Kosova", kao i improvizacija aukcije "prodaja hartija od vrednosti".