CBK obeležava Međunarodnu nedelju novca

23/03/2021

Uprkos situaciji koju je stvorila Pandemija, Centralna banka Republike Kosovo započela je organizovanja u okviru Međunarodne nedelje novca.

Uprkos kontinuiranim izazovima koje donela COVID-19, CBK je angažovana u podsticanju i održavanju finansijske stabilnosti u zemlji i s obzirom na to da je finansijski sektor jedan od glavnih doprinosioca u ekonomiji Kosova, Finansijskom vaspitanju nastavlja da obraća posebnu pažnju.

Kroz rad i zalaganje na unapređivanju finansijskog vaspitanja, građani su uspeli da poboljšaju svoje znanje o ekonomskim i finansijskim konceptima, proizvodima, uslugama, izazovima i rizicima, putem dobijanja informacija, razvijanja svojih veština i navika za donošenje pravih izbora i preduzimanje efikasnih mera u cilju poboljšanja svog finansijskog blagostanja.

Međunarodna nedelja novca je godišnja globalna kampanja podizanja svesti za decu i mlade, kako bi se u ranom uzrastu steklo znanje, veštine, stavovi i ponašanja potrebna za donošenje ispravnih finansijskih odluka. Ovu kampanju ili aktivnost finansijske institucije širom sveta obeležavaju na različite načine, dok je ovogodišnji moto ove Nedelje je „Pobrinite se za sebe, pobrinite se o svom novcu“, koja sadrži poruku koja dolazi kao uticaj pandemije na sve oblasti života.

„Povećanje broja slučajeva sa Covid-19, posebno poslednjih nedelja, uticalo je da promenimo svoju agendu predviđenu za ovu Nedelju i da se prilagodimo poštovanju pravila postavljenih za Pandemiju. Danas ćemo obeležiti otvaranje ove Nedelje sa malim grupama učenika, koje će posetiti CBK. Isti su učestvovali u CBK takmičenju za esej, sa temom Finansijsko vaspitanje, i izabrani su za najbolje eseje, za koje ćemo podeliti neke simbolične nagrade. Zatim će se nastaviti tokom nedelje sa predavanjima i drugim virtuelnim aktivnostima u nemogućnosti izvođenja planiranih aktivnosti. Još jedna aktivnost za koju bih želeo da učenike srednjih škola pozovem da učestvuju je ta za koju smo danas objavili konkurs za eseje sa temom motoa ove Nedelje „Pobrinite se za sebe, pobrinite se o svom novcu“, a koji će ostati otvoren mesec dana , gde će tri najbolja eseja osvojiti 3 nagrade. Svrha ovog takmičenja je da podstaknemo mlade srednjih škola da budu više informisani i vaspitani o ekonomskim i finansijskim temama“, rekao je guverner CBK-a Fehmi Mehmeti na pokretanju ove nedelje.

CBK je deo ove organizacije od 2013. godine, kojom sada već upravlja Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). CBK organizuje razne događaje i aktivnosti kako bi uticala na uticala na podsticanju dece i mladih da steknu ekonomsko i finansijsko znanje koje će im biti potrebno tokom celog života.

Svrha Programa finansijskog vaspitanja CBK-a je da u obrazovne aktivnosti i materijale uključi sve starosne grupe građana Kosova, međutim primarni fokus je na učenicima svih nivoa obrazovanja na Kosovu.  

Vredi pomenuti jedan od konkretnih projekata koje je CBK pokrenula i koji se odnosi na institucionalizaciju međusobne saradnje u oblasti finansijskog vaspitanja koji dolazi nakon potpisivanja memoranduma sa Ministarstvom obrazovanja i nauke u oktobru prošle godine. „Takođe smo se složili oko mogućnosti uključivanja finansijskog vaspitanja u školski kurikulum i konkretno smo pripremili zbirku od 5 knjiga za razrede od I. do V, koja se planira distribuirati čim uslovi pandemije dozvole i koje će biti predavane u okviru predmeta „Životne veštine“. Uključivanje finansijskog vaspitanja u zvanični školski kurikulum prepoznato je kao jedan od najefikasnijih, održivih, dugoročnih i prikladnih načina da se postigne da finansijska znanja i veštine uči čitava generacija i na nivou zemlje. Takođe imamo u toku niz projekata, o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni, koji smatram da će doprineti u korist građana i donošenju odgovarajućih finansijskih odluka prema finansijskim proizvodima i uslugama. Takođe, želim da vas obavestim da se sve aktivnosti, materijali i takmičenja kontinuirano promovišu na zvaničnoj veb stranici ili u društvenim mrežama CBK-a, tako da pozivam decu, učenike i mlade da nas prate bilo preko njih“, rekao je guverner Mehmeti.

CBK je organizovao jedan događaj povodom otvaranja Nedelje novca za 2021. godinu, gde je dodelio nagrade pobedničkim učenicima takmičenja za najbolji esej o Finansijskom vaspitanju. Konkurs je bio posvećen učenicima osnovnih škola, konkretno razredima od VI. do IX. i dodeljeno je ukupno 10 nagrada. Učenici dobitnici ovih nagrada su sledeći: Prva nagrada: Qëndresa Peci, razred: VIII, ONSŠ „Isa Boletini“, Boletin, Zvečan; Druga nagrada: Erona Peci, razred: VIII, ONSŠ „Isa Boletini“, Boletin, Zvečan; Treća nagrada: Erina Musliu, razred IX/4, ONSŠ „Mihal Grameno“, Kosovo Polje; Četvrta nagrada: Enda Imeri, razred VIII/1, ONSŠ „Ibrahim Rugova“, Podujevo, Peta nagrada: Erdonit Jusufi, razred VII, ONSŠ „Dëshmorët e Kombit“, LNaselje Malesia, Kamenica; Šesta nagrada: Adora Alidemaj, razred VIII B, ISP škola (International School of Prishtina), Priština, Sedma nagrada: Era Xërxa, razred VII/2, ONSŠ „Ekrem Çabej“, Mitrovica, Osma nagrada: Ema Bokolli, razred VII/3 , ONSŠ „Asdreni“, Peć, Deveta nagrada: Hena Perjuci, razred VIII/1, ONSŠ „Ekrem Çabej“, Mitrovica, Deseta nagrada: Etrid Thaçi, razred IX, ONSŠ „Metush Krasniqi“, selo Rogačica, Kamenica.

Centralna banka Republike Kosovo, u okviru finansijskog vaspitanja i u cilju obeležavanja Međunarodne nedelje novca, poziva učenike srednjih škola Kosova, da učestvuju na konkursu za najbolji esej iz oblasti finansija i ekonomije.

U okviru Međunarodne nedelje novca, Centralna banka Republike Kosovo otvorila je konkurs za najbolji esej u oblasti finansija i ekonomije.