CBK NAGRADA ZA MLADE EKONOMISTE

08/08/2012

Centralna Banka Republike Kosova (CBK) pruza mogucnost za nagradu najboljih radova mladih ekonomista. Kvalifikovani za nagradu su mladi ekonomosti dodiplomskih ili master studija, ili su diplomirali pre manje od 12 meseci od datuma predaje radova, kao i da su primarni autori rada.
Radovi moraju biti u oblasti koja se odnosi  na finansijski sektor i privredni razvoj na Kosovu. Ova nagrada ima za cilj da promovise visok kvalitetna istrazivanja i/ili prezentovanja radova mladi ekonomista Kosova, kako unutar tako i izvan Kosova. Vazno je da su oda priznanje radova mladi ekonomista. Povodom toga, CBK ce organizovati posebnu sednicu za dva ili tri najbolja rada, pored toga CBK ce takodje dodeliti godisnju nagradu za  najbolji rad.
Selekciona komisija, sastavljena od CBK osoblja i predstavnika akademske zajednice, ne samo da ce odabrati radove za publikaciju od strane CBK, vec ce i predloziti jednog ili vise studenata za nagradu. Selekciona komisija ce izabrati radove uz opste kriterijume koje je usvojio Izvrsni Odbor CBK: (a) vaznost predmetne oblasti za ekonomiju Kosova; (b) kvalitet istrazivanja i (c) kvalitet pisanja. Pored toga, istrazivanja i radovi drugih osoba koji ce biti korisceni u radu treba adekvatno identifikovati ili napomenuti u fusnoti ili bibliografiji.
Fomat:  predani radovi ne treba biti duzi od 25 strana, font Times New Roman 12, dvostruki prored. Rezime i preporuke ne treba imati vise od jedne stranice. Svi radovi moraju biti na engleskom jeziku.
Dostavljane: Radovi se dostavljaju u elektronskoj verziji (info@bqk-kos.org) u pratnji sa tri kopije pisane i poslate na sledecu adresu:  Central Bank of the Republic of Kosovo (CBK), Attn. CBK Award to Young Economists, 33 Garibaldi Street, Pristina, Republic of Kosovo.

Konacnu odluku o tome da li ce jedna ili vise nagrada biti dodeljeno zavisi od kvaliteta dostavljenih radova. Stoga, nije obavezno da ce  jedna ili vise nagrada biti dodeljene svake godine. Godisnji iznos od “CBK nagrada za mlade ekonomiste” iznosi 1.500 EUR. Prva nagrada ce biti u vrednosti od 700EUR., druga nagrada u vrednosti od 450EUR, i treca nagrada 350EUR.

Rok za predaju radova: 14. Septembar 2012.
Ceremonija nagrade: Septembar/Oktobar 2012.