CBK, MUP, Policija Kosova i Udruženje banaka razgovaraju o fizičkoj bezbednosti bankarskog sektora

07/12/2018

Na poziv guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti održan je sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa, direktorom Odeljenja za istrage policije Kosova, Riza Shillova, članom Odbora Udruženja banaka, Orcun Ozdemir i izvršnim direktorom Udruženja banaka Kosova, Petrit Balija.

Na ovom sastanku razgovarano je o zabrinutosti zbog pojave pljačke banaka na Kosovu.

Svi predstavnici institucija učesnica na ovom sastanku izrazili su spremnost da preduzmu neophodne mere za povećanje nivoa bezbednosti u bankarskom sektoru i složili se da unaprede međuinstitucionalnu saradnju u adresiranju ovih izazova.