CBK je razgovarala sa novinarima o svojoj ulozi u podršci ekonomskom razvoju

27/11/2018

U nastavku angažovanja i međusobne saradnje, Centralna Banka Republike Kosovo, organizovala je zajednički razgovor sa novinarima u medijima Kosova u vezi sektora koje pokriva CBK.

U obraćanju prisutnima, Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, rekao je da, uprkos različitih pozicija, i novinari i CBK imaju zajednički cilj, a to je najbolje korišćenje resursa kako bi se osiguralo ubrzanje ekonomskog razvoja zemlje.
Guverner Mehmeti je rekao da bankarski sektor uživa visoko poverenje javnosti, koje je izraženo u stalnom porastu depozita od početka funkcionisanja bankarskog sektora u našoj zemlji.

"U septembru 2018. godine, ukupna vrednost depozita u bankarskom sektoru zemlje je dostigla 3,2 milijarde evra, beležeći godišnji rast od 5,4%. Ovaj stabilan rast depozita omogućio je kontinuiranu ekspanziju kredita, koji su u septembru 2018. godine dostigli vrednost od 2,7 milijardi evra, beležeći godišnji rast od 11,4%. Takođe, sektor osiguranja je započeo svoju konsolidaciju, vrednost pisanih bruto premija, u septembru 2018. godine iznosila je 69 miliona evra, beležeći godišnji rast od 4,8%. Vrednost bruto isplaćene štete, u septembru 2018. godine, iznosila je 31,5 miliona evra, uz godišnji rast od 8,2%. I pokazatelji mikrofinansijskog sektora su zabeležili povećanje, pri čemu je vrednost aktive ovog sektora, u septembru ove godine bila 236,2 miliona sa povećanjem od 28,6%, dok su krediti zabeležili vrednost od 173,7 miliona evra, ili godišnji porast od 28,6%. CBK je veoma pažljivo razvila moderan okvir bankarske regulative, koja je u skladu sa Bazelskim okvirima i Direktivama Evropske unije, prilagođavajući je specifičnostima bankarskog sektora naše zemlje. Takođe, kako bi se osiguralo da je ponašanje banaka u skladu sa regulatornim okvirom, odnosno da se obezbedi da je njihovo ponašanje u skladu sa načelima zdravog bankarskog poslovanja, CBK je konstantno unapređivala funkciju bankarske supervizije, gde se izbliza prati aktivnost svake banke", izjavio je Guverner Mehmeti.

On je rekao da kao deo kontinuiranog rasta transparentnosti prema javnosti, CBK redovno objavljuje različite materijale, kao što je Izveštaj o Finansijskoj Stabilnosti i druge materijale, koji pružaju detaljne informacije o stanju i dešavanjima u finansijskom sistemu i ekonomiji uopšte.

Guverner Mehmeti je rekao da je stabilnost evra kao valute koju koristi Kosovo, dala veoma važan doprinos ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti, posebno u pogledu stabilnosti cena.
U ovom razgovoru, guverner Mehmeti je pomenuo posao koji CBK obavlja u vezi sa otvaranjem Investicionih Fondova, koji za razliku od zemalja u regionu, nisu razvijeni u finansijskom sistemu naše zemlje.
"Uzimajući u obzir tu činjenicu i na osnovu postavljenih pitanja vezanih za licenciranje ovih fondova, na osnovu važećeg zakonskog okvira, CBK je izradila nacrt uredbe o licenciranju Investicionih Fondova, koja utvrđuje uslove, zahteve, procedure i rokove za licenciranje ovih fondova".
U razgovoru sa novinarima od 22. novembra do 24. novembra, dati su detalji za niz sektora koje obuhvata CBK, kao što su: Pravni i regulatorni okvir finansijskog sektora, superviziju banaka, osiguranja, razmatranje žalbi korisnika finansijskih usluga kao i funkcionisanje departamenta pravnih poslova.
U okviru razgovora, novinari su posetili Banku Albanije gde su se upoznali sa ulogom i funkcijama BA od osnivanja do danas, i posetili su Muzej Novca, koji funkcioniše u okviru BA.
U okviru svojih aktivnosti u funkciji komunikacije i tačnog informisanja, CBK održava diskusije sa novinarima od 2009. godine.