CBK je predstavljena na godišnjoj konferenciji EFSE koja je održana u Splitu u Hrvatskoj

23/05/2017

Dana 17-18 maja 2017, delegacija Centralne banke Republike Kosova, u čijem sastavu su bili g. Fehmi Mehmeti, zamenik guvernera za finansijski nadzor i g-dja Shkëndije Himaj, koordinator za opšte funkcije , učestvovala na sastancima organizovanim od strane EFSE (European Fund for SouthEast Europe) u Splitu u Hrvatskoj kao i konferencije pod nazivom:
“Stvaranje mogućnosti za finansijsku inkluziju, start–up inicijative i preduzetništva”, gde su prisustvovali guverneri i visoki zvaničnici centralnih banaka , predstavnici Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, zvaničnici banaka i mikrofinansijskih institucija , kao i predstavnici medijskih zajednica .
Takođe, na sastancima organizovanim od strane EFSE, pored diskusije i rasprave na Sastanku grupe savetnika (Advisory Group Meeting), gde su prisustvovali i guverneri i zamenici guvernera zemalja regiona se razgovaralo za način stimulisanja finansiranja i razvoja preduzetništva i srodnih tema sa Fintech.

Važno je napomenuti da deo konferencije su bile i diskusije o sveobuhvatnom fondu za mala preduzeća sa ciljem stvaranja radnih mesta i uticaj na privredni rast u regionu