CBK je predstavila mediji Godisnji Izvestaj 2011

31/07/2012

31 jula 2012, u sali Centralne Banke Republike Kosova odrzana je godisnja konferencija za novinare. Na  konferenciji predstavljen je godisnji izvestaj za 2011 god., i takodje kljucna desavanja u prvoj polovini 2012 godine u finansijskom sektoru i ekonomije na Kosovu.  

Predstavnik panela CBK za Godisnji Izvestaj 2011 god. sastajo se od predsedavajuceg odbora CBK g.Gazmend Lubotini, guverner CBK g. Gani Gerguri, zamenik guvernera g. Lulzim Ismajli i direktor ekonomske analize CBK g. Arben Mustafa.

Uvodni govor o glavnim finansijskim kretanjima u 2011 god. i tokom prve polovine 2012 god. odrzao je pred medijama predsednik upravnog odbora CBK g. Gazmend Luboteni. Dok prosireni pregled desavanja tokom 2011 god. i projekcije za 2012 god. predstavio je guverner CBK g. Gani Gerguri.

Za vise informacija o govoru guvernera i prezentacije g. Arben Mustafe.