CBK je potpisao Sporazum o saradnji u oblasti finansijske edukacije sa predstavnicima finansijskog sektora u okviru Nedelje

18/03/2024

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) je potpisala Sporazum o razumevanju u oblasti finansijske edukacije sa predstavnicima finansijskog sektora: Udruženjem banaka Kosova (UBK), Udruženjem mikrofinansijskih institucija Kosova (UMFIK). ) i Kosovskim biroom za osiguranje (KBO).
Potpisivanje ovog Memoranduma obavljeno je u okviru Međunarodne nedelje novca koju obeležava CBK, uz brojne aktivnosti u okviru Finansijske edukacije.

Svrha ovog Memoranduma je unapređenje inkluzivnosti i uspostavljanje saradnje u oblasti finansijske edukacije, tako da postoje koordinirane edukacione aktivnosti kao zajednička odgovornost mnogih drugih zainteresovanih strana.
Guverner CBK-a Ahmet Ismaili je naglasio da će se institucija koju vodi fokusirati na finansijsku edukaciju, sa ciljem promovisanja pristupa i finansijskog uključivanja svih građana Republike Kosovo.

„CBK će se fokusirati na finansijsku edukaciju, sa ciljem pristupa finansijama i promocije finansijske inkluzije, u saradnji sa relevantnim institucijama“, naglasio je guverner Ismaili.
„Svet se brzo menja i mi moramo da idemo u korak sa njim, naprednim promenama informacionih tehnologija i digitalne transformacije, kibernetičkim rizicima, ekološkim i društvenim promenama, koje su postale deo našeg svakodnevnog života, i moramo se pripremiti da se suočimo sa njima“, dodao je guverner CBK-a.
Sporazum će podsticati i promovisati inicijative, događaje, aktivnosti i materijale iz oblasti finansijske edukacije (nekomercijalne), kroz uključene institucije. To će doprineti organizacijama koje povećavaju znanje građana o bankarskim i osiguravajućim proizvodima i uslugama i drugim finansijskim proizvodima/uslugama i informacijama za građane.

Kroz finansijsku edukaciju i Međunarodnu nedelju novca namerava se unapređenje finansijskog edukativnog znanja, sa ciljem unapređenja znanja o ekonomskim i finansijskim pitanjima za sve starosne grupe našeg društva, počev od dece i mladih, za individualne potrošače do preduzetnika.