CBK je postala članica Evropskog Udruženja Klirinških Kuća za Plaćanje (EACHA)

24/05/2024

Zamenik guvernera Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), G. Dardan Fusha i predsednik Evropskog Udruženja Klirinških Kuća za Plaćanje (EACHA), G. Jose Luis Langa, potpisali su članstvo CBK u ovoj organizaciji tokom Platnog foruma i Plenarne sednice organizovane u Sofiji, Bugarska.

Članstvo u EACHA dolazi u ključnom trenutku, u skladu sa tekućim projektima i reformama u digitalizaciji platnih usluga. Pruža priliku da se uči iz iskustava drugih zemalja u pridruživanju SEPA i TIPS-u. Takođe, će olakšati identifikaciju i usvajanje rešenja za trenutno plaćanje za domaće transakcije u Republici Kosovo, i olakšaće pristup bankama i drugim provajderima platnih usluga evropskim klirinškim kućama, podržavajući strateški cilj CBK-a za modernizaciju sistema plaćanja i integraciju sa SEPA.

EACHA ima članove iz 25 evropskih zemalja, uključujući nekoliko značajnih centralnih banaka kao Deutsche Bundesbank i Bank D’Italia, pored velikih evropskih operatera platnih sistema i infrastrukture u vlasništvu banaka. Organizacija podržava svoje članove u primeni pravila i standarda plaćanja Evropskog Saveta za Plaćanje i Pruža forum za razmenu iskustava u razvoju i usvajanju novih šema, sistema i infrastrukture plaćanja.

Osim toga, EACHA predstavlja potrebe svojih članova u evropskim institucijama, pružajući informacije, diskutujući o zajedničkim pitanjima, umrežavanje i razvijajući standarde za promovisanje interoperabilnosti za sisteme maloprodajnog plaćanja u SEPA području. EACHA održava bliske kontakte sa EU, ECB, EPC i drugim evropskim institucijama.

Ova platforma će pomoći CBK-u i pružaocima platnih usluga u prilagođavanju EU standarda i pripremi tržišta za integraciju sa platnim šemama i EU sistemima. Takođe, omogućiće CBK-u da bude uključena u nove inicijative i kretanja u EU, kao iu podršci unapređenju tržišta plaćanja u Republici Kosovo.