CBK je organizovala okrugli sto povodom međunarodnog meseca svesti ze unutrašnju reviziju.

30/05/2017

Kao u svim zemljama sveta i CBK, odnosno Departman unutrašnje revizije je organizovao okrugli sto povodom obeležavanja međunarodnog meseca svesti za unutrašnju reviziju. Okrugli sto organizovan povodom ovog događaja pod nazivom “Uloga i i značaj unutrašnje revizije”. Obeležavanje ovog događaja na globalnom nivou ima za cilj da promoviše ulogu unutrašnje revizije u organizacionom upravljanju , unutrašnju reviziju i efikasno upravljanje rizicima. Na okruglom stolu koji je organizovao CBK prisustvovao je i menadžment CBK na čelu sa guvernerom Bedri Hamza, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju kojim je predvodio predsednik g.Bedri Peci kao i lideri relevantnih departmana CBK.

Tokom prezentacije koja je realizovana , rečeno je da revizija ima važnu ulogu u organizaciji koja bi trebalo da bude u svakom slučaju za unapređenje i razvoj procesa u okviru organizacije koja bi trebalo da i dalje izdvaja profesionalne usluge revizije isključivo u svrhu postizanja ciljeva CBK-a.
O značaju interne revizije govorili su guverner g.Bedri Hamza , predsednik Odbora CBK g.Bedri Peci kao i rukovodilac unutrašnje revizije g. Bezad Halilaj, koji je pred učesnicima govorio o ulozi , funkcijama i izazovima koje predstavlja revizija u organizaciji prema dugoročnim strategijama institucije u celini a u slučaju CBK-a posebno. Ovo obeležje događaja po prvi put od strane CBK će biti tradicionalno i biće obeležen sa drugim aktivnostima i događajima, okruglih stolova i konferencija u godinama koje dolaze.