CBK je održao konferenciju za medije na kraju godine

20/12/2017

Centralna banka Republike Kosova uspešno je ostvarila svoje zakonske ciljeve pružanjem stabilnog finansijskog sistema sa zadovoljavajućim trendom razvoja, koji je i dalje bio jedan od glavnih pristalica ekonomskog razvoja zemlje, rekao je v.d.guvernera g. Fehmi Mehmeti na konferenciji sa predstavnicima medija održanoj danas u CBK.VD. guvernera Mehmeti takođe je naglasio da je efikasna komunikacija sa medijama odigrala važnu ulogu u prenošenju poruke javnosti o održivom finansijskom sistemu. Takođe v.d.guvernera Mehmeti nastavio je da predstavlja najznačajnije aktivnosti godine za ekonomiju Kosova, a posebno aktivnosti CBK-a.

U nastavku v.d. guvernera Mehmeti je odgovorio na pitanja novinara , i zahvalio im se na saradnji i korektnosti prikazanim tokom 2017 godine, želeći vam Novu godinu 2018 sa zdravljem, prosperitetom i uspehom.
Za više govor v.d. guvernera g. Fehmi Mehmeti.