CBK je objavila novo izdanje Izveštaja o finansijskoj stabilnosti

19/09/2018

Centralna Banka Republike Kosova (CBK) je danas objavila 13. broj Izveštaja o finansijskoj stabilnosti (IFS), dokument koji se objavljuje dva puta godišnje. Posebnost ovog izdanja IFS je unapređenje u sadržaju i kvalitetu u funkciji obezbeđivanja primarnog cilja CBK-a, očuvanja finansijske stabilnosti putem identifikacije i procene rizika koji ugrožavaju finansijski sistem i njegovu infrastrukturu.

Izveštaj ima za cilj ne samo da informiše javnost o položaju finansijske stabilnosti u zemlji, već i da podstakne stručnu debatu o događajima i izazovima finansijskog sistema zemlje i njegove infrastrukture.

Shodno tome, u drugoj polovini 2017. godine, događaji od uticaja na finansijsku stabilnosti su bili povoljni, utičući da se finansijski sistem i dalje odlikuje visokom održivošću. Bankarski sektor nastavlja da se odlikuje visokom stabilnošću, procenjeno na osnovu nivoa pokazatelja učinka i finansijskog zdravlja. Ukupan indeks rizika bankarskog sektora je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom pod uticajem smanjenja kreditnog rizika. Rezultati stres-test analize sugerišu visoku sposobnost bankarskog sektora da izdrži moguće udare na kreditni portfolio i likvidnosti pod pretpostavkom umerenih hipotetičkih scenarija, kao i onih (naj)više opterećenih. Slično tome, drugi sastavni sektori finansijskog sistema kao penzijski sektor, mikrofinansijski i sektor osiguranja karakterisalo je povećanje aktivnosti i poboljšanje finansijskog učinka, dok su i pokazatelji zdravlja ovih sektora na zadovoljavajućim nivoima. Očekivanja za 2018. godinu su da će se privredni rast ubrzati, stvarajući povoljne okolnosti za dalji rast održivog kreditiranja i podršku stabilnosti profitabilnosti i kapitalizacije bankarskog sektora. Detaljne informacije o svim gore navedenim događajima su opširnije izloženi u Izveštaju koji je objavljen na zvaničnoj veb-stranici Centralne Banke Republike Kosova i preuzima se na linku
https://bqk-kos.org/repository/docs/2018/BQK_FSR_13.pdf.