CBK je objavila Nacionalnu strategiju za plaćanja male vrednosti

22/07/2021

Centralna banka Republike Kosovo, u saradnji sa Svetskom bankom, i u konsultacijama sa ostalim relevantnim institucijama javnog i privatnog sektora, razvili su Nacionalnu strategiju za plaćanja male vrednosti na Kosovu 2021-2026. Kroz ovaj dokumenat je utvrđena strateška orijentacija za oblast plaćanja, za reforme i dalji razvoj plaćanja male vrednosti, kao faktor od posebnog značaja za olakšavanje i rast ekonomske aktivnosti zemlje.

Dokumenat pruža visok nivo strateškog uputstva, čija je vizija stvaranje modernog i sveobuhvatnog tržišta plaćanja male vrednosti na Kosovu, koje podržava sigurna i efikasna infrastruktura plaćanja, kao i širok spektar instrumenata i usluga plaćanja, koje ispunjavaju potrebe korisnika platnih usluga u čitavoj zemlji. Ovaj dokumenat je pripremljen u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i standardima, zasnovanih na šest vodećih principa:

  • Transparentnost, pravda i zaštita korisnika platnih usluga;
  • Napredna i interaktivna infrastruktura plaćanja i mreže pristupnih punktova;
  • Unapređenje postojećeg pravnog i regulatornog okvira;
  • Snažna konkurencija, popunjena kroz saradnju;
  • Upravljanje i odgovornosti o riziku; i
  • Efikasan nadzor.

Nacionalna strategija za plaćanja male vrednosti na Kosovu 2021-2026