CBK je obeležila Međunarodnu nedelju novca u funkciji finansijske edukacije

25/03/2019

Centralna banka Republike Kosovo šestu godinu za redom je otvorila Međunarodnu nedelju novca.
Ovom prilikom, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti je rekao da ove godine Međunarodna nedelja novca ima poseban značaj, jer je CBK postavila Republiku Kosovo u središte međunarodne arene, pri čemu, aktivnosti koje će se sprovoditi moći će da se prate od strane centralnih banaka, regulatora i međunarodnih organizacija koja se bave pitanjima finansijske edukacije preko “liveStream” prenosa.

Guverner Mehmeti je rekao da će 2019. biti godina zaštite potrošača. 

“U današnjem okruženju, kada smo svi svedoci finansijske stabilnosti koju uživa Kosovo, stavljajući finansijski sistem Kosova na nivo koji se može uporediti ne samo sa zemljama iz regiona, već i sa zemljama Evropske unije, pitanje finansijske edukacije je zauzelo posebnu ulogu u našoj razvojnoj agendi. Još više što sektor finansijskih usluga ima snažnu težinu u ekonomskom rastu, stvaranju radnih mesta, izgradnji vitalne infrastrukture i za održivi razvoj Kosova. Usluge i proizvodi finansijskog sektora utiču na život svakog građana na Kosovu. Stoga, mi smo zahvalni svim našim saradnicima na podršci koju su dali Centralnoj banci i drugim relevantnim institucijama u izgradnji finansijskog tržišta koje tretira potrošače pravično, ohrabruje finansijsko uključivanje i pomaže građanima na efikasnom korišćenju finansijskih usluga”, izjavio je Mehmeti.
Guverner Mehmeti je rekao da jedan od strateških ciljeva CBK-a je podsticanje zdravog razvoja finansijskog sistema u Republici Kosovo i dalji razvoj funkcije finansijske edukacije, u cilju stvaranja istinske finansijske kulture koja pomaže svim zainteresovanim stranama da donesu odgovarajuće odluke na osnovu dovoljnih informacija.

Na ovom događaju, guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti i ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi, potpisali su memorandum o razumevanju kojim će CBK svim školama na Kosovu podeliti materijale o finansijskoj edukaciji, preko kojih učenici kosovskih škola će imati mogućnost da se upoznaju sa ekonomsko-finansijskim konceptima edukacije, koji su značajni da se ugrade u ranoj edukaciji.

Takođe, guverner Mehmeti je izjavio da Centralna banka je u procesu razvijanja finansijske edukacije u funkciji tri glavnih dimenzija: u funkciji finansijske stabilnosti, u funkciji zaštite potrošača i u funkciji finansijske sveobuhvatnosti.

“Uz podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu “EFSE” realizovaćemo projekat “Poboljšanje transparentnosti bankarskog tržišta, putem izgradnje platforme za upoređivanje kamatnih stopa za banke”. Ova platforma će omogućiti građanima da donose odluke na osnovu potpunih i jasnih informacija, razrađenih na jedinstvenoj platformi za sve banke. Takođe, ova platforma će pomoći i u povećanju zdrave konkurenciju u bankarskom sektoru. Uz podršku Svetske banke i Državnog sekretarijata Švajcarske za ekonomska pitanja (SECO), uspeli smo da osmislimo program “Greenback Project” koji cilja doznake kao veoma značajnu kategoriju prihoda na Kosovu, podizanje svesti kod pošiljaoca i primaoca doznaka kako bi se namena ovih prihoda transformisala od potrošnje na investicije. Takođe, program doznaka i plaćanja će pomoći CBK-u da još više unapredi platni sistem, naročito aspekat šireg prostiranja i što povoljnijih troškova za manja plaćanja”, izjavio je guverner Mehmeti.

Ministar Bytyqi se zahvalio CBK-u na inicijativi, izražavajući spremnost da i dalje nastavljaju saradnju.

S druge strane, Marco Mantovanelli, direktor za Kosovo i Severnu Makedoniju, Svetske banke za region Evrope i Centralne Azije,  rekao je da će regionalni program za doznake i plaćanja pokrenut sa CBK-om i koji finansira SECO, doneti zakonske reforme, finansijska znanja i povećaće efikasnost u korišćenju doznaka.

Patrick Etienne, direktor Kancelarije na Kosovu Državnog sekretarijata Švajcarske za ekonomska pitanja (SECO), izrazio je zadovoljstvo podrškom programa za finansijsku edukaciju i CBK-om uopšteno, naglašavajući značaj ostvarenih projekata u saradnji sa CBK-om.

Guverner Mehmeti zajedno sa ministrom Bytyqi, dodeli su nagrade za učenike koji su pobedili na konkursu “Nauči, uštedi, pobedi”.
Tokom Međunarodne nedelje novca, u funkciji finansijske edukacije, koja će biti organizovana od 25. do 30. marta, biće organizovane razne aktivnosti, počevši od predavanja u javnim i privatnim univerzitetima, zatim će predavanja biti održana u CBK-u sa novim bankarima, a takođe će biti organizovane i aktivnosti sa učenicima osnovnih škola.