CBK i FSK potpisali memorandum o saradnji

08/10/2019

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, potpisao je memorandum o saradnji sa Predsednikom Fudbalskog Saveza Kosova, Agim Ademi.

Putem ovog Memoranduma, obe strane potpisnice su se složile o uspostavljanju mostova saradnje između dveju institucija, koje kao polazište imaju podsticanje recipročne saradnje u oblasti finansijskog obrazovanja za mlade sportiste, mlađe starosne grupe, koje će se upoznati sa oblastima ekonomije, ličnih finansija, pružanjem finansijskih proizvoda i usluga i drugim recipročnim koristima u oblastima od zajedničkog interesa za građane Kosova.
Ovom prilikom, Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti, i Predsednik FSK-a, Agim Ademi, izjavili su da ovaj Memorandum povećava saradnju između dveju nezavisnih institucija, gde na zahtev FSK-a, CBK učestvuje na predavanjima/seminarima organizovanim od strane FSK-a, kroz koje može da doprinese temama finansijskog obrazovanja iz kojih će imati koristi ne samo mlade starosne grupe, već i klubovi pod okriljem FSK-a.

Takođe, strane su se složile da tokom organizovanja događaja međunarodnog karaktera: „Olimpijski dani“, „Međunarodna nedelja novca“, „Svetski dan štednje“ i drugih aktivnosti, CBK će imati pristup za održavanje raznih događaja u sportskim institucijama.

U potpisivanju memoranduma o saradnji učestvovali su i zamenik guvernera, Sokol Havolli, i sekretar FSK-a, Eroll Salihu.